CPR: een opfrissing

Voorjaarssymposium

7 maart 2020

“CPR: een opfrissing”
Prof. Dr. M. Coppens (U Gent)

3 Square, Gent

verder info volgt