Cariës, een wicked probleem

Voorjaarscursus

26 en 27 april 2019 in Hotel “La Reserve” te Knokke

Sprekers:

Prof. Dr. Em. Cor van Loveren:
Emeritus hoogleraar preventieve tandheelkunde aan het Academische Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA)

Dr. Guus van Strijp (ACTA):
Universitair hoofddocent en voorzitter van de sectie Cariologie van ACTA. Hij coördineert het onderwijs in de Cariologie binnen ACTA. 

Dr. Clarissa Bonifacio (ACTA):
Tandarts-pedodontoloog in het Stichting voor Bijzondere Tandheelkunde in Amsterdam (SBT) en  assistent-professor bij ACTA, waar zij het profiel in kindertandheelkunde coördineert van de Master in Oral Health Sciences (OHS).

 Dr. Niek Opdam (Nijmegen):
Universitair hoofddocent verbonden aan het Radboud UMC Nijmegen, hij doet onderzoek op het terrein van de restauratieve tandheelkunde met als speciale,  onderzoek in de algemene praktijk, secundaire cariës en gebitsslijtage.

PROGRAMMA

Vrijdag 26 april

9:00- 9:45:           Cariës een wicked probleem  Cor van Loveren

9:45- 10:30:         Quiz; Aan de hand van casuïstiek van bitewings (uit onderwijs, uit praktijken) wordt  de deelnemers   gevraagd te beslissen tot al dan niet restauratief ingrijpen. Niek Opdam

10:30-11:00         Koffiebreak

11:00- 11:45:       Cariësdetectie: De waarde van moderne detectietechnieken  Cor van Loveren

11:45- 12:30:       Microinvasieve behandeling voor cariës Clarissa Bonifacio:

12:30- 14:00:     Lunch

14:00- 14:45      Sealants Cor van Loveren

14:45-15:30:      Excaveren. Maar hoever? Niek Opdam

15:30- 16:00      Theepauze

16:00- 16:45:      Alternatieve behandelingen in het melkgebit: ART, Hall en NOCTP Clarissa Bonifacio

16:45- 17:30:      Secundaire cariës Niek Opdam

Zaterdag 27 april

9:00- 9:45:         Relatie voeding en tandcariës Cor van Loveren

9:45- 10:30:      CONSCARE: Integrated Conservative Oral Health Care. Risicogerichte tandheelkunde en levensduur  Niek Opdam

10:30-11:00      Koffiebreak

11:00- 11:45     CONSCARE (vervolg) Niek Opdam:

11:45 12:30:     Caries, HSPM (Hypomineralised Second Primary Molars)  and MIH (molar incisor
hypominaralization)  Clarissa Bonifacio

Abstract

Cariës: een wicked probleem

Een wicked probleem: de oplossing lijkt eenvoudig maar toch is het probleem weerbarstig. Dit geldt ook voor tandcariës: preventie lijkt eenvoudig en toch is er veel primaire cariës. De behandeling van primaire cariës lijkt eenvoudig en toch besteden we veel tijd aan de behandeling van secundaire cariës. Herhaling van het ontstaan van secundaire cariës leidt in de toekomst mogelijk tot tandverlies, daarom lijkt het goed zich te realiseren dat met ‘onnodig’ restauratief werk meer schade kan worden aangericht. Cariës kan je niet ‘wegboren’, maar moet door preventie en lifestyle verandering worden behandeld. Als we het succes van onze eerste behandeling van een element vergroten, kan vervolgschade voorkomen worden. Is dat een utopie? Hoe kunnen onnodige interventies voorkomen worden? Wanneer is restauratief ingrijpen ongewenst en wanneer echt noodzakelijk? En een lekkende vulling, een verkleurde rand, zijn dat voorboden van secundaire cariës? 

Deze cursus zal zich richten op de huidige stand van zaken van preventie en behandeling van primaire en secundaire cariës in het tijdelijk en blijvend gebit. Uitgangspunt is het kiezen van een behandeling op maat. Niet iedere patiënt is hetzelfde of zal even therapietrouw zijn aan uw adviezen. Met dit voor ogen zal gesproken worden over de huidige theorie van het cariës proces en de rol van de voeding hierbij. Wat betreft de preventie zal aandacht besteed worden aan het indicatiegebied van het verzegelen van fissuren en aan het Nexø-model. Mochten we onverhoopt het cariësproces niet tot stilstand hebben gebracht dan rest ons de volgende vragen. Wat bepaalde dit cariësrisico van de patiënt? Wordt die witte vlek laesie groter? Hoe meten we dat klinisch? Aanbevolen wordt een van de moderne cariëscores, ICDAS, Ekstrand of Nyvad te gebruiken om het cariësproces goed te kunnen monitoren. Kan dit alles met visuele inspectie of hebben we geavanceerde detectieapparatuur nodig? Gaat dit werken in de dagelijkse praktijk? Wanneer laesies een bepaalde diepte hebben bereikt dan zullen we toch een restauratieve behandeling moeten kiezen. Wordt dit dan NRC, ART, de Halltechniek of een traditionele restauratie? Is dit verschillend voor het tijdelijk of het blijvend gebit? Hoe denkt u hier eigenlijk over? Aan de hand van casuïstiek gebruikmakend van bitewings wordt u gevraagd te beslissen tot al dan niet restauratief ingrijpen. En dan secundaire cariës, wat is het?  Wat is de rol van de randspleet? Hoe voorkomen we het: door betere vullingen te maken of door lifestyleverandering? Tot slot, molar-incisor-hypomineralisation hoe gaan we daarmee om, in het tijdelijk en blijvend gebit.

Deze deels interactieve cursus zal een belangrijk gedeelte van de cariologie behandelen waarmee u in de praktijk uw voordeel zal kunnen doen. We hopen u allemaal te zien. 

Deze activiteit heeft een beperking op aantal deelnemers. Gelieve steeds het bewijs van inschrijving mee te brengen.