CPR: nieuwe regels, op te frissen praktijken

Voorjaarssymposium: 10 Maart 2018

Locatie:
3 Square
Rijvisschestraat 124
9052 Zwijnaarde

PROGRAMMA

8:00u-9:00u: ontvangst
9.00u-9.20u: prof. dr. L. Herregods
: Vaardigheden in reanimatie
- Automatische Externe Defribillatie
- Zuurstof
9.20u – 9.40u: dr. Sandrine Herbelet
:  nieuwe Europese richtlijnen volwassene en kind
9.40u
10.00u: prof.dr. M. Coppens
:  medische urgenties in de tandartsenpraktijk
10:00u-10:30u: Koffiepauze
10.30u – 12.30u:
 praktische oefeningen
- reanimatieoefeningen op poppen
- werken met de defibrillator en zuurstof
- hulpmiddelen: aangezichtsmasker en beademballon
12.30u: Drink

 

Sprekers:

Prof. Em. Dr. Luc Herregods (UGent)

Studeerde af te Gent als doctor in de genees-, heel- en verloskunde in 1982.hij werd doctor in de biomedische wetenschappen in 1987. na vele aanvullende opleidingen is hij nu kliniekhoofd aan het Universitair Ziekenhuis te Gent en hoofddocent in de vakgroep anesthesiologie. Als sectorvoorzitter kritieke diensten in het UZ Gent coördineert hij de zorg voor de patiënt over de verschillende diensten binnen deze sector (anesthesie, spoedopname, intensieve zorgen, …).
Hij is actief in de Belgische vereniging voor anesthesie en reanimatie.

Prof. Dr. Marc Coppens (UGent)

Studeerde af aan de universiteit Gent als doctor in de Genees-, heel- en verloskunde en volgde de opleiding tot geneesheer-specialist in anesthesie en kreeg de erkenning tot specialist in anesthesie in 1999.
Hij is adjunct-kliniekhoofd en werkzaam als anesthesist afdelingshoofd van het chirurgisch dagcentrum.
Zijn interessegebied omvat naast de reanimatie de obstetrische anesthesie en de locoregionale anesthesie. Hij is actief in de Belgian Association for regional Anesthesia (BARA) en de Belgian Association for Ambulatory Surgery (BAAS).

Dr. Sandrine Herbelet

Zij studeerde af te Gent als Dierenarts in 2004. Zij werkte gedurende 8 jaar in de diergeneeskundige praktijk, het onderzoek en het onderwijs. Na de nodige opleidingen schakelde zij in 2012 over naar de humane geneeskunde. Ze is sedertdien werkzaam in het Universitair Ziekenhuis in Gent en combineert er onderzoek met onderwijs. Zij is medelesgever in de cursus EHBO en reanimatie en geeft de practica aan de studenten Geneeskunde, Tandheelkunde, Revalidatie en Kinesitherapie, HILO, Audiologie en Logopedie. Zij werkt momenteel aan een doctoraat en kreeg verschillende wetenschappelijke onderscheidingen.

Kostprijs: Gratis voor leden, Niet-leden: €220