Hedendaagse keramische materialen voor kroon- en brugwerk

Hedendaagse keramische materialen voor kroon- en brugwerk :
Een materiaalgids voor klinisch gebruik

Najaarscursus

19 november 2021

Prof. Dr. P. De Coster (UGent)
Prof. Dr. Em. R. Verbeeck (UGent)

La Reserve, Knokke

accreditering DG: 7 AE: 40 goedgekeurd

Klik hier voor inschrijven

Programma

9:00u-10:30u: Prof. Dr. P. De Coster

 • Inleiding : keramische materialen nemen prominente plaats in voor hedendaags K&B
 • Probleemstelling : groeiend aantal keramische materialen werkt verwarring en verkeerd gebruik in de hand
 • Poll vorige nascholingssessies : meerderheid van tandartsen gebruikt 1 materiaal; keuze van materiaal wordt overgelaten aan tandtechnieker  
 • Overzicht van falingen inherent aan verkeerde materiaalkeuze   
 • Overzicht van ‘success rates’ van waaier aan hedendaagse keramiek  nood aan duidelijke richtlijnen voor selectie en verwerking ovv materiaalgids voor klinisch gebruik
 • Koppelen keramische materialen aan klinische indicaties, incl. materiaalwijzer : tabelvorm en klinische beelden. Nadruk op specifieke mogelijkheden mbt esthetiek en sterkte in functie van materiaal- en preparatiedikte, incl. visualiseren van meest courante merknamen met ‘technische ID kaart’ (concreet : IPS eMax, Celtra Duo, VITA Suprinity, zirconia classic frame met opbak, translucent Lava Esthetic – Prettau – Katana). Adhesieve vs niet-adhesieve restauraties, incl. 2 grote klinische sequensen (glaskeramiek vs zirconia).

10:30u-11:00u: Koffiepauze

11:00u-12:30u: Prof. Dr. Em. R. Verbeeck

 • Van porselein naar volkeramiek: Situering van de ontwikkeling van veldspaat opbakporselein, aluminia-versterkt silicaatkeramiek, tetrasilicaat fluormica- / leuciet- / lithiumdisilicaat-silicaatkeramiek, glasgeïnfiltreerde glaskeramieken, polykristallijne metaaloxidekeramieken, partieel en volledig gestabiliseerde zirconiumoxidekeramieken. Nadruk op rode draad doorheen ontwikkeling : compenseren van tekortkomingen vorige generatie materiaal mbt breuksterkte, breukpropagatie, optische eigenschappen.
 • Overzicht van hedendaagse keramische restauratiematerialen :

Glaskeramiek vs oxidekeramiek: microstructuur, verwerkingsmethode, breuksterkte, translucentie, adhesief potentieel.

 • Lithiumdisilicaat glaskeramiek : chemische en fysische aspecten
 • Zirconiumdioxide : chemische en fysische aspecten, van 1e tot 4e generatie
 • Inzoomen op hoogtranslucent  ‘multilayered’ zirconia : hoe werd opaak 3Y-TZP trabslucent gemaakt ? verschilpunten 5Y-PSZ met 3Y-TZP ovv sterkte.

12:30u-14:00u: Lunch

14:00u -15:30u: Prof. Dr. Em. R. Verbeeck

 • Cementeren en/of kleven?
  • Principe (micro)mechanische  en chemische hechting
  • Technieken oppervlakbehandeling (mechanisch/fysisch/chemisch opruwen) en conditionering (primer/coating): zandstralen met alumina, Nd:YAG/Er:YAG/CO2 lasers, tribochemische silica coating, plasma siloxaan coating, selectieve infiltratie ets, warme zuurets, coating met glaskeramiekparels, silaniseren, adhesieve monomeren (10-MDP)
 • Cementeermaterialen : Glasionomeer vs kunststofcementen (universeel/light-cure/dual-cure)
 • Kleefduurzaamheid/levensduur 

15:30u-16:00u: Koffiepauze

16:00u-17:30u: Prof. Dr. P. De Coster

 • Wat bepaalt het klinisch succes ? Preparatievereisten in functie van materiaal en restauratietype. Terugkoppeling naar materiaalwijzer (sessie 1). Terugkoppeling naar ‘clinical success rates’ qua restauratietype. Terugkoppeling naar finaal esthetisch resultaat als som van kleur stomp + kleur cement + dikte materiaal + translucentiegraad materiaal. Focus op (a) lithium disilicaat en (2) monolithisch zirconia. Focus voor chairside CEREC gebruikers ‘Hoe benut ik optimaal de sinterprotocollen ?’
 • ‘How to outsmart your dental technician ?’ : oproep tot ontvoogding naar het tandlabo toe: de tandarts beslist welk materiaal in welke situatie gebruikt wordt en niet het labo
 • Endokronen: indicaties, preparatievereisten, materialen, klinische sequensen, overleving
 • Voorbereiden en bevestigen van keramische restauraties (terugkoppeling naar sessie 3) : klinisch beelden
 • Do’s en dont’s.

17:30u: Drink