Lustrumcongres 30 jaar VWVT

16,17 en 18 mei 2018

Gerodontologie

Elisabeth Center Antwerpen

Kostprijs

Leden 2018:  550€  (bij betaling voor 1 maart kan U na betalen van lidgeld 2018 genieten van een early bird korting op deze ledenprijs van 100 €: 450€)
Betaling na 1 mei: 600€
Niet-leden:  750€
Betaling na 1 mei: 800€

Deelname aan feestdiner in de “Aquariumzaal”:  160€ per persoon

Accreditering voor volgende deelgebieden: 1, 2, 4, 6 en 7 met totaal 80 AE

logo fmcca_INSTANT3-bigDit vijfjaarlijks congres vindt plaats in de Queen Elisabeth Hall, naast de zoo in Antwerpen. Vlot openbaar vervoer met het aanpalend Centraal Station van Antwerpen is de beste optie om het congres te vervoegen. Voor overnachtingen kan u onder andere gebruik maken van de vele hotels in de buurt welk het verblijf eenvoudig maken.

Op woensdag is er de feestelijke opening in het Felix Archief, Oudeleeuwenrui 29. Een shuttlebus is voorzien van het Astridplein naar het Archief. Op donderdagavond wordt u uitgenodigd op een feestelijk banket met attractie in de “Aquariumzaal” van de zoo.

Programma

Woensdag 16 mei
16:00u: plechtige ontvangst door stad Antwerpen.(Felix Archief,, Oudeleeuwenrui 29)
Welkomstwoord door Schepen Duchateau van Antwerpen, tandarts Luc De Maesschalck, voorzitter VWVT en Prof. Em.Dr.Jan De Boever, congresvoorzitter.
Lezing door Dr. Francis Vercammen (dierenarts Zoo Antwerpen): Tandheelkunde bij dieren in de zoo: hoe lossen we dit op?
Receptie aangeboden door Stad Antwerpen.

Donderdag 17 mei

8:00-8:45h. Ontvangst en registratie
8.45h: Opening van het congres door de voorzitter van de Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Tandheelkunde tandarts Luc De Maesschalck en congresvoorzitter Prof. Em.Dr.Jan De Boever
9.00 – 10.00 h. Prof. Dr. Carlo Marinello (Basel)
Belangrijke trends zoals de veranderende (vergrijzende) bevolking en de digitalisatie hebben een belangrijke impact op het beslissingsproces van elke dag. Binnenkort zullen 5 op elkaar volgende generaties samen leven. Vooral mensen ouder dan 70 zijn vatbaarder voor chronische ziekten en verlies van tanden. Die patiënten wensen klinisch minder invasieve behandelingen en wensen, zij willen kwaliteitsvolle tandheelkunde. Digitale technologie is een gepast middel om aan die wensen tegemoet te komen.
10.00 – 11.00 h. Prof. Dr.Joke Duyck ( Leuven)
Bij ouderen, zeker wanneer zij zorg afhankelijk worden, gaat de mondgezondheid vaak achteruit. De behandelnood is bij deze patiëntengroep daarom groot. Toch leeft er ook bij tandartsen terughoudendheid om deze groep te behandelen omwille van de kwetsbaarheid en vaak gecompromitteerde medische toestand van deze patiënten. In de lezing zullen de meest voorkomende orale pathologieën worden besproken, alsook hun effect op algemene gezondheid en welzijn.
11.00 – 11.30 h: Koffiepauze
11.30 – 12.30 h: Prof. Dr. Em. Jaques Vanobbergen (Gent)
De wetenschappelijke basis voor doeltreffende strategieën in de preventie van cariës en parodontale aandoeningen bij (kwetsbare) oudere patiënten wordt besproken. Het verlenen van preventieve mondzorg zou een belangrijk aandachtspunt moeten zijn in de zorg die verleend wordt aan kwetsbare oudere patiënten.
12.30 – 13.45 h: lunch
13.45 – 14.45 h: Drs. Erica van de Veerdonk (lid Breincollectief)
De Brein-Omgeving-Methodiek™(BOM) is ontwikkeld in 2007 door sociaal geriater Dr. Anneke van der Plaats. In de BOM wordt uitgegaan van hersenbeschadiging waardoor mensen met dementie hun omgeving niet meer begrijpen. In de lezing wordt een vergelijking gemaakt tussen gezonde en beschadigde hersenen, hoe met deze kennis een gunstige omgeving gecreëerd kan worden en wordt de relatie met mondzorg en tandheelkunde gelegd.
14.45 – 15.45 h: Dr. Martin Schimmel (Bern)
Wat moet men doen als de ‘gemiddelde “ tandenloze” patiënt oud is, medisch gecompromitteerd, zwak en arm? Mag men deze kwetsbare groep uitsluiten van de voordelen van de implantologie vooral als men weet dat de tandenloze ouderen het meest baat hebben bij dergelijke behandeling.
15.45 – 16.15 h: Koffiepauze
16.15 – 17.15 h: Dr. Robert van Es ( Utrecht)
In deze lezing zal worden ingegaan op enerzijds de odontostomatologische pathologie gerelateerd aan de meest voorkomende ouderdomsziekten, anderzijds zal veel voorkomende mond- en gezichtspathologie bij ouderen belicht worden. Ook de relatie met het probleem van de polyfarmacie bij ouderen en consequenties voor het tandheelkundig handelen zal worden besproken.
17.15 – 17.30 h: discussie

19.30 – ……h: Feestelijk banket in de Aquariumzaal van de Zoo

VRIJDAG 18 MEI

08.00 – 09.00 h: Ontvangst

09.00 – 10.00 h: Prof. Dr. Andrea Mombelli (Geneva)
Recente studies toonden aan dat bij patiënten vanaf 70 jaar en ouder, plaque accumulatie ontsteking veroorzaakt én rond tanden én rond implantaten. Niettegenstaande er minder plaque was rond de implantaten, was er toch meer klinische inflammatie van de peri-implantaire mucosa dan van de gingiva. De causale relatie kon worden aangetoond.
10.00 – 11.00 h: Prof. Dr. Geert Hommez (Gent)
Met toenemende levensverwachting en de toenemende mogelijkheden van medische therapie komt droge mond steeds meer voor. Het is een maatschappelijk sterk onderschat fenomeen. Voor tandartsen is dit een belangrijk aandachtspunt in de preventie van mondproblemen bij oudere patiënten.Het probleem van droge mond is veel meer dan wat fysische ongemakken voor het individu. Het belangrijkste neveneffect bij xerostomie is de gevoeligheid voor cariës toegenomen.
11.00 – 11.30 h: Koffiepauze
11.30 – 12.30 h: Prof. Dr. Cees de Baat (Nijmegen)
In het algemeen gesproken zijn kwetsbare en zorg afhankelijke ouderen niet de ideale kandidaten voor behandelingen met orale implantaten. Dit komt omdat hun algemene gezondheid en mondgezondheid te wensen overlaat. In die gevallen zijn conventionele volledige gebitsprothesen of verkorte tandbogen, al dan niet aangevuld met eenvoudige vaste of uitneembare prothetische constructies, de behandelingen van eerste keus, met vaak acceptabele resultaten.
12.30 – 14.00 h: lunch
14.00 – 15.00 h: Dr. Georgios Tsakos (Londen)
Uitdagingen voor het voorzien in de nodige mondzorg (individueel en in het algemeen) zijn er genoeg én voor de ouderen die zelfstandig leven én voor hen die in instellingen verblijven.Het gaat ook over de algemene risicofactoren in het promoten van interventies voor gezondheidszorg én over de mogelijk zeer hoge kosten in de toekomst voor tandheelkundige behandeling. Dit laatste heeft vooral betrekking op het verstrekken en bewaren van een aanvaardbaar niveau van orale gezondheid in soms zeer moeilijke omstandigheden.
15:00-15:30h: Koffiepauze
15.30 – 16.00 h:Toespraak door minister Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
16:00 – 17:00 h: Prof. Dr. Em. Jan De Maeseneer ( Gent)
Van “fuzzy-connectedness” naar “sociale cohesie”: een maatschappelijk perspectief voor mondzorg. Met het oog op een verbeteren van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de zorg voor mondgezondheid is een geïntegreerde aanpak in het kader van eerstelijnsgezondheidszorg essentieel. Dit wordt geïllustreerd met de mogelijke toekomstscenario’s in het kader van de “Eerstelijnszones in Vlaanderen”.
17.00 h: de moderator sluit het congres en de aanwezigen worden uitgenodigd op de receptie opgeluisterd door Smallband