na 40 + 1 JAAR KINDERTANDHEELKUNDE Nieuwe uitdagingen/ New challenges

For international registration, closed
Studenten (dus geen RIZIV-nummer en geen accreditering) zijn afgesloten
schaduw

International symposium: Nieuwe uitdagingen in de kindertandheelkunde

Ter gelegenheid van 40+1 jaar Kindertandheelkunde en het afscheid van Prof. dr. Luc Martens

vrijdag 22 oktober 2021

International symposium: New challenges in Paediatric Dentistry

On the occasion of 40 + 1 year Paediatric Dentistry and the retirement of Prof. dr. Luc Martens

Accreditering AE 40 DG 5 goedgekeurd

Friday October 22, 2021

Concertgebouw Brugge

erLezingen in de moedertaal van de sprekers – Lectures in the native language of the speak Slides in  het Engels – slides in English 

Programma
9u Welkom/Welcome
9.15-10.45: Uitdagingen in de kindermond – Challenges in the oral cavity of the child
– Tandbederf: meer dan ooit actueel/ Dental caries remains an important health challenge
Prof. dr. Dominique Declerck (KULeuven)
– Why erosive toothwear is booming/ Waarom neemt erosieve tandslijtage zo drastisch toe ?
Dr. Fran Marro Munoz (UGent)
– MIH a global burden/ Kaasmolaren: een wereldprobleem
Prof. dr. Norbert Kramer (Giessen Germany)
10.45: Break
11.25: Actuele restauratietechnieken in de kindertandheelkunde/ Restorative dentistry: current concepts
– Hall techniek in de hedendaagse kindertandheelkunde /Hall technique in modern paediatric dentistry
Prof. dr. Dominique Declerck (KULeuven)
– How to manage ECC (Early childhood caries) / Management van ECC
Prof. dr. Norbert Kramer (Giessen Germany)
– How to restore and protect MIH/ Hoe beschermen en restaureren we kaasmolaren?
Prof. dr. Norbert Kramer (Giessen Germany)
12u45 Lunch
14.10: Beeldvorming bij kinderen/ Imaging in children
– Richtlijnen voor radiologie bij kinderen/ Guidelines for Xrays incl CBCT indications in children
Dr. Jacob Van Acker (UGent)
– Xray detection of supernumerary teeth/ radiografische detectie van overtollige tanden
Assoc. Prof. dr. Anthonappa (Perth-Australia)
– Do you see what I see? /Zie je wat ik zie ?
Assoc. Prof. dr. Anthonappa (Perth-Australia)
15u40 Break
16.15: Pulpabewarende tandheelkunde/ Pulp preserving dentistry
– Pulptherapy in primary molars: a paradigm shift ? / Pulpatherapie in melkmolaren: moeten we ons handelen wijzigen ?
Prof. dr. Sivaprakash Rajasekharan (UGent)
– Management of non-vital immature permanent incisors- Is Old still Gold?/ De behandeling van niet-vitale onvolgroeide definitieve snijtanden- blijven we bij het oude ?
Prof .dr. Monty Duggal (Leeds-Signapore)
17.45: Dankbaar voor 40+1 jaar Kindertandheelkunde/ Is er iets veranderd ? Gratefull for 40 +1 years of Paediatric Dentistry: Did something change?
Prof. dr. em. Luc Martens (UGent)
18u45: feestelijke receptie / Reception
Deze receptie is toegankelijk na inschrijven. Hiervoor wordt een symbolische som van €10 gevraagd om organisatorische redenen. Partners kunnen ook deelnemen aan deze receptie mits inschrijven met dezelfde modaliteiten. Alle informatie op de inschrijf bevestiging.