CPR: opfrissen blijft noodzakelijk

zaterdag 15 oktober 2022

Sprekers

Prof. Dr. Marc Coppens (UGent)
Prof. Dr. Björn Heyse (UGent)
Dr. Annemie Bauters (UGent)

Abstract

De tandarts kan in de dagelijkse praktijk plots geconfronteerd worden met medische urgenties. De publieke opinie is van mening dat de tandarts in staat moet zijn om dit tijdig te herkennen, eerste hulp te bieden en reanimatie te starten indien nodig. In de tandheelkundige literatuur verschijnen meer en meer artikels over het belang van simulatietraining in medische urgenties: de patiënt met hartklachten, de anafylactische shock, astma aanval, herseninfarct of ‘stroke’,… Er wordt steeds meer de nadruk gelegd op het voorkomen van hartstilstand door een systematische benadering van de acuut zieke patiënt via het ABCDE protocol (Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure).

In deze cursus wordt dieper ingegaan op de aard en incidentie van medische urgenties in de tandartspraktijk, systematische benadering en de eerste hulp die de tandarts hier kan bieden. We tonen u waar je relevante digitale informatie vindt over reanimatie en tonen enkele educatieve video’s. De nadruk verschuift naar praktijkgericht aanleren van technieken van eerste hulp en reanimatie aan de hand van de meest recente richtlijnen hieromtrent. In kleine groepjes en onder leiding van ervaren instructeurs krijgt de cursist ruimschoots de gelegenheid om te oefenen. Senior experten staan ter beschikking om vragen te beantwoorden, ervaringen uit te wisselen of op een aantal items dieper in te gaan.

Programma

8:30u-9:00u: Ontvangst en registratie
9:00u-10:30u: groep 1 theorie groep 2 praktijk
10:30u-11:00u: Koffiepauze
11:00u-12:30: Groep 1 praktijk groep 2 theorie
12:30u: Drink 

Theorie

40 minuten Hoe een hartstilstand te vermijden in de Tandartspraktijk; Prof. Dr.M Coppens
30  minuten Basic Life Support van de Volwassene; Prof.Dr.B Heyse
20 minuten Basic Life Support van het kind; Dr. A Bauters

Praktijk

Skills training op fantoom; BLS bij de volwassenen en het kind inclusief AED (Automatische Externe Defibrillatie), beademing met aangezichtsmasker en beademballon.

How to manage permanent teeth after trauma or with big caries in children

Vrijdag 25 november 2022

Prof. Dr. Monty Duggal (U Leeds, Singapore and Qatar)

La Réserve Knokke

accreditering DG 5 AE 40

Programma

9:00-10:30u: From a gentle tap to a big whack!  Management of periodontal injuries to Young permanent incisors.

This lecture will give an update on the management of all injuries with implications for the periodontal ligament.  IADT guidelines were reviewed and some changes were made from previous guidelines in 2012.  Old and new guidelines will be compared and reasons for the changes will be discussed.  The emphasis of this lecture will be on clinical management.

10:30-11:00u: koffiepauze

11:00-12:30: Pulpal injuries to young permanent incisors-The death of the pulp and its rebirth.  Truths, half-truths and Myths

There is now an evolving philosophy that conservative management of the pulp is the best option for many pulpal injuries, be it trauma or caries.  Management of injuries with pulp involvement will be discussed.  The use of new bio-materials for management immature traumatised non-vital incisors will also be presented.  Revitalisation has had a lot of press.  A critique of revitalisation and its clinical use will be presented with the use of clinical cases to illustrate the technique and its drawbacks.

12:30-14:00: lunch

14:00-15:30u: Managing the legacy of severe trauma in children and adolescents-Giving children excellent biological, sustainable and long term outcomes through an interdisciplinary approach.

Complex trauma in children and adolescents requires an interdisciplinary management approach.  This talk will focus on interdisciplinary management with emphasis of autotransplantation as a valid technique for replacement of teeth lost due to trauma or to replace teeth missing due to developmental defects.   

15:30-16:00u: koffiepauze

16:00-17:30u: The last word. My way or no way at all? Biological versus conventional approaches to restorative dentistry in children. 

There has been a revolution in the management of caries in primary dentition in the last few years.  Biological and contemporary technique have fast replaced many conventional methods.  A more conservative approach is advocated for managing caries in children.  Several guidelines have been published, one from the EAPD very recently.  This lecture will give an update on the clinical techniques that are useful in general practice for management of large carious lesions in children. Without using invasive methods.

Monty Duggal

Prof dr Monty Duggal obtained his master degree in Paediatric Dentistry from India and his PhD from University of Leeds.  He was appointed Professor and Chair of Child Dental Health at Leeds Dental Institute in 1999. In January 2017 he was appointed as Professor and Head of Paediatric Dentistry in the Faculty of Dentistry, National University of Singapore. In January 2021 he was invited to become the Inaugural Dean of the first College of Dental Medicine in Qatar within the Qatar University.  He is the past-president of the European Academy of Paediatric Dentistry (EAPD).   He has published over 170 research papers in international journals. His main research interest is Cariology and Translation Research in Clinical Paediatric Dentistry, including dental traumatology and regenerative endodontics and auto-transplantation.  

Zelfzorg in turbulente tijden

zaterdag 12 maart 2022

Sprekers

Björn Prins
Jeroen Klinckaert

Rode Bol  Sint-Denijslaan 485, 9000 Gent

Programma

8:30u-9:00u: registratie
9:00u-10:30u: a mental “start to run” (Björn Prins)
10:30-11:00u: koffiepauze
11:00-12:30u: een holistische visie op het bewegingsstelsel (Jeroen Klinckaert)

Accreditering goedgekeurd DG 2 AE 20

Abstract

Het probleem:

We leven in een wereld die veranderlijk, onzeker, complex en ambigu is (VUCA). Het omgaan met deze realiteit vereist een zogenaamde open mindset (psychological flexibility). Deze bestaat uit een aantal evidence based inzichten en skills die ontleend zijn aan de third wave of cognitive behavioural therapies (CBT). Deze coping skills (paced breathing, focused attention, open awareness) dienen in de eerste plaats ingezet te worden voor de mentale gezondheid van de hulpverlener (stressreductie, burnoutpreventie). Uit onderzoek blijkt dat dit een conditio sine qua non is voor de kwaliteit van de therapeutische relatie (empathie, authenticiteit, vertrouwen).

Hoe er praktisch met omgaan:

Het lichaam kan op regelmatige tijdstippen aangeven dat we een grens bereikt hebben maar hoe reageren we hier op? Ons lichaam is letterlijk het opvangnet van fysieke, mentale en emotionele belasting waarbij het brein ons continu beschermt. Dit aanpassingsvermogen gebeurt door het autonoom zenuwstelsel via het bindweefsel (fasciae) naar ons fysiek lichaam. Aanpassen staat steeds in teken van veiligheid en stabiliteit wat resulteert in meer spierspanning en soms overbelasting.  De manier hoe je vandaag beweegt is dan ook hoe je lichaam zich heeft aangepast aan alles wat je doet en meegemaakt hebt. Dit mechanisme is echter geen éénrichtingsverkeer! Via beweging een veilig alternatief creëren voor het brein brengt fysieke en mentale veerkracht.

In deze lezing wordt toegelicht hoe deze elementen in de dagelijkse tandartspraktijk een bron van ontstressen kunnen zijn.

Aligner Orthodontics: from very simple to complex

Vrijdag 29 april 2022

Sprekers

Werner Schupp
Julia Funke

Programma

8:30u-9:00u: registratie
9:00u-17:30u: cursus

La Réserve, Knokke

Accreditering goedgekeurd DG 5 AE 20 en DG 7 AE 20

Abstract

Craniomandibular disorders (CMD, syn. TMD) are a common condition in which symptoms and signs may vary within a single individual and from one person to another. As anatomic and functional aspects of the craniomandibular system (CMS) and the upper cervical spine are closely interconnected, CMD need a close interdisciplinary approach combining orthopedics, manual medicine, orthodontics, and dentistry. 

Splints as a therapeutic treatment instrument in CMD patients are widely accepted. The association of splint therapy and aligner orthodontics not only provides comfortable and almost invisible treatment but also constitutes a powerful instrument for the orthodontic treatment of the CMD patient. To this end, precise knowledge of the temporomandibular joint, temporomandibular disorders and treatment using removable and fixed splints is indispensable. The TMJ- treatment planning and the virtual treatment procedure will be demonstrated in detail.

Since 2000, we have lived in the digital age, just the time when Aligner Orthdontics became popular. It has become possible to move teeth in complex ways and very accurately according to the software planning with aligners. 

After 20 years of experience, we have a better understanding of aligner orthodontics and therefore improved knowledge of the guidelines for aligner treatment in a digital workflow. Many scientific statements on various topics exist. We know today which tooth movements are possible with aligners and where limitations are found. 

Nowadays a full in-office aligner workflow (IOA) is possible. With modern orthodontic treatment software, we are able to prepare the virtual treatment by ourselves – the decisive advantage of IOA, print models and thermoform aligners in our laboratory. The in-office versus the outsourced aligner treatment will be shown in all details. 

The lecture will present treatments that are possible using Aligner Orthodontics and shows that there is no difference between in-office versus the outsourced aligner treatment of the result after Aligner Orthodontics. 

Hedendaagse keramische materialen voor kroon- en brugwerk

Hedendaagse keramische materialen voor kroon- en brugwerk :
Een materiaalgids voor klinisch gebruik

Najaarscursus

19 november 2021

Prof. Dr. P. De Coster (UGent)
Prof. Dr. Em. R. Verbeeck (UGent)

La Reserve, Knokke

accreditering DG: 7 AE: 40 goedgekeurd

Klik hier voor inschrijven

Programma

9:00u-10:30u: Prof. Dr. P. De Coster

 • Inleiding : keramische materialen nemen prominente plaats in voor hedendaags K&B
 • Probleemstelling : groeiend aantal keramische materialen werkt verwarring en verkeerd gebruik in de hand
 • Poll vorige nascholingssessies : meerderheid van tandartsen gebruikt 1 materiaal; keuze van materiaal wordt overgelaten aan tandtechnieker  
 • Overzicht van falingen inherent aan verkeerde materiaalkeuze   
 • Overzicht van ‘success rates’ van waaier aan hedendaagse keramiek  nood aan duidelijke richtlijnen voor selectie en verwerking ovv materiaalgids voor klinisch gebruik
 • Koppelen keramische materialen aan klinische indicaties, incl. materiaalwijzer : tabelvorm en klinische beelden. Nadruk op specifieke mogelijkheden mbt esthetiek en sterkte in functie van materiaal- en preparatiedikte, incl. visualiseren van meest courante merknamen met ‘technische ID kaart’ (concreet : IPS eMax, Celtra Duo, VITA Suprinity, zirconia classic frame met opbak, translucent Lava Esthetic – Prettau – Katana). Adhesieve vs niet-adhesieve restauraties, incl. 2 grote klinische sequensen (glaskeramiek vs zirconia).

10:30u-11:00u: Koffiepauze

11:00u-12:30u: Prof. Dr. Em. R. Verbeeck

 • Van porselein naar volkeramiek: Situering van de ontwikkeling van veldspaat opbakporselein, aluminia-versterkt silicaatkeramiek, tetrasilicaat fluormica- / leuciet- / lithiumdisilicaat-silicaatkeramiek, glasgeïnfiltreerde glaskeramieken, polykristallijne metaaloxidekeramieken, partieel en volledig gestabiliseerde zirconiumoxidekeramieken. Nadruk op rode draad doorheen ontwikkeling : compenseren van tekortkomingen vorige generatie materiaal mbt breuksterkte, breukpropagatie, optische eigenschappen.
 • Overzicht van hedendaagse keramische restauratiematerialen :

Glaskeramiek vs oxidekeramiek: microstructuur, verwerkingsmethode, breuksterkte, translucentie, adhesief potentieel.

 • Lithiumdisilicaat glaskeramiek : chemische en fysische aspecten
 • Zirconiumdioxide : chemische en fysische aspecten, van 1e tot 4e generatie
 • Inzoomen op hoogtranslucent  ‘multilayered’ zirconia : hoe werd opaak 3Y-TZP trabslucent gemaakt ? verschilpunten 5Y-PSZ met 3Y-TZP ovv sterkte.

12:30u-14:00u: Lunch

14:00u -15:30u: Prof. Dr. Em. R. Verbeeck

 • Cementeren en/of kleven?
  • Principe (micro)mechanische  en chemische hechting
  • Technieken oppervlakbehandeling (mechanisch/fysisch/chemisch opruwen) en conditionering (primer/coating): zandstralen met alumina, Nd:YAG/Er:YAG/CO2 lasers, tribochemische silica coating, plasma siloxaan coating, selectieve infiltratie ets, warme zuurets, coating met glaskeramiekparels, silaniseren, adhesieve monomeren (10-MDP)
 • Cementeermaterialen : Glasionomeer vs kunststofcementen (universeel/light-cure/dual-cure)
 • Kleefduurzaamheid/levensduur 

15:30u-16:00u: Koffiepauze

16:00u-17:30u: Prof. Dr. P. De Coster

 • Wat bepaalt het klinisch succes ? Preparatievereisten in functie van materiaal en restauratietype. Terugkoppeling naar materiaalwijzer (sessie 1). Terugkoppeling naar ‘clinical success rates’ qua restauratietype. Terugkoppeling naar finaal esthetisch resultaat als som van kleur stomp + kleur cement + dikte materiaal + translucentiegraad materiaal. Focus op (a) lithium disilicaat en (2) monolithisch zirconia. Focus voor chairside CEREC gebruikers ‘Hoe benut ik optimaal de sinterprotocollen ?’
 • ‘How to outsmart your dental technician ?’ : oproep tot ontvoogding naar het tandlabo toe: de tandarts beslist welk materiaal in welke situatie gebruikt wordt en niet het labo
 • Endokronen: indicaties, preparatievereisten, materialen, klinische sequensen, overleving
 • Voorbereiden en bevestigen van keramische restauraties (terugkoppeling naar sessie 3) : klinisch beelden
 • Do’s en dont’s.

17:30u: Drink

Pijnbestrijding anno 2021: meer dan een aspirientje.
Actuele inzichten voor de tandarts.

Voorjaarssymposium

NIEUWE DATUM: 27 november 2021

Accreditering goedgekeurd DG 1 AE 20

Pijnbestrijding anno 2021: meer dan een aspirientje
Actuele inzichten voor de tandarts.

Prof. Dr. Bart Morlion, Pijnarts, KU Leuven

La Reserve, Knokke

Klik hier voor inschrijven

Abstract

Pijn is een complex verschijnsel met vele gezichten. Acute pijn heeft in de meeste gevallen een zinvolle betekenis, daar dit ons lichaam waarschuwt voor aanwezige of dreigende weefselbeschadiging. Tandpijn zet aan tot een afspraak bij de tandarts. Meestal is een doeltreffende dentale behandeling mogelijk, maar sommige patiënten blijven klagen over persisterende pijn. Chronische pijn heeft de waarschuwingsfunctie verloren, en gaat gepaard met lichamelijk en psychisch lijden. Chronische pijnpatiënten worden gekenmerkt door neerslachtigheid, moedeloosheid, angst- en depressiestoornissen, sociale isolatie, fatalisme, passief afhankelijk, misbruik van middelen, enzovoort. Ieder individu ervaart pijn op zijn of haar manier, de beleving ervan wordt gekleurd door persoonlijke en socioculturele achtergronden. Pijn is dus subjectief. Een goed inzicht in deze complexiteit is belangrijk om onnodige behandelingen en vooral iatrogeniciteit te vermijden. 

Wat betreft pijnstillende technieken denkt iedereen onmiddellijk aan de klassieke pijnstillers en lokaalanesthesie. Pijnartsen zetten echter meestal minder alledaagse pijnbestrijdingstechnieken in. De pijnstillende werking van eeuwenoude huis- en tuinmiddeltjes wordt intensief wetenschappelijk onderzocht. Ook nieuwe technologieën vinden hun ingang in de pijnbestrijding. Belangrijker nog is de kracht van het brein op de verwerking van pijnprikkels. Deze pijnstillende breinprocessen kunnen ook therapeutisch beïnvloed worden. In de interdisciplinaire multimodale aanpak van pijn is naast deze medisch-technische aanpak ook een belangrijke rol weggelegd voor kinesitherapie, ergotherapie, psychotherapie, gedragstherapie, maatschappelijk werk en begeleiding in het arbeidstraject. 

Meer lezen?

Bart Morlion, PIJN, 256 blz., LANNOO Tielt (ISBN 9789401458160)

Programma

Zaterdag 24 april 2021

8:30u: Inschrijven

9:00u-10:30u: Cultuurhistorische pijnconcepten
Pijn als biopsychosociaal fenomeen
Definities en classificatie
Neurobiologie van pijn

 • Basisprocessen nocicepsis: transductie, transmissie, modulatie,perceptie
 • Pijndescriptoren: nociceptief/neuropathisch/nocicplastisch

10:30-11:00u: Koffiepauze

11:00u-12:30u:
Evaluatie van pijn
Orofaciale pijnsyndromen
Multimodale pijnbestrijding
Farmacologische pijnbestrijding
Niet-farmacologische medisch technische interventies

 • ‘Train the brain’ concepten
 • Rol van levenstijl, beweging, dieet
 • Interdisciplinaire aanpak

12:30u-: Drink?

Deze cursus is met een beperkt aantal deelnemers, deelname na inschrijven wordt bepaald volgens datum betaling

na 40 + 1 JAAR KINDERTANDHEELKUNDE Nieuwe uitdagingen/ New challenges

For international registration, closed
Studenten (dus geen RIZIV-nummer en geen accreditering) zijn afgesloten
schaduw

International symposium: Nieuwe uitdagingen in de kindertandheelkunde

Ter gelegenheid van 40+1 jaar Kindertandheelkunde en het afscheid van Prof. dr. Luc Martens

vrijdag 22 oktober 2021

International symposium: New challenges in Paediatric Dentistry

On the occasion of 40 + 1 year Paediatric Dentistry and the retirement of Prof. dr. Luc Martens

Accreditering AE 40 DG 5 goedgekeurd

Friday October 22, 2021

Concertgebouw Brugge

erLezingen in de moedertaal van de sprekers – Lectures in the native language of the speak Slides in  het Engels – slides in English 

Programma
9u Welkom/Welcome
9.15-10.45: Uitdagingen in de kindermond – Challenges in the oral cavity of the child
– Tandbederf: meer dan ooit actueel/ Dental caries remains an important health challenge
Prof. dr. Dominique Declerck (KULeuven)
– Why erosive toothwear is booming/ Waarom neemt erosieve tandslijtage zo drastisch toe ?
Dr. Fran Marro Munoz (UGent)
– MIH a global burden/ Kaasmolaren: een wereldprobleem
Prof. dr. Norbert Kramer (Giessen Germany)
10.45: Break
11.25: Actuele restauratietechnieken in de kindertandheelkunde/ Restorative dentistry: current concepts
– Hall techniek in de hedendaagse kindertandheelkunde /Hall technique in modern paediatric dentistry
Prof. dr. Dominique Declerck (KULeuven)
– How to manage ECC (Early childhood caries) / Management van ECC
Prof. dr. Norbert Kramer (Giessen Germany)
– How to restore and protect MIH/ Hoe beschermen en restaureren we kaasmolaren?
Prof. dr. Norbert Kramer (Giessen Germany)
12u45 Lunch
14.10: Beeldvorming bij kinderen/ Imaging in children
– Richtlijnen voor radiologie bij kinderen/ Guidelines for Xrays incl CBCT indications in children
Dr. Jacob Van Acker (UGent)
– Xray detection of supernumerary teeth/ radiografische detectie van overtollige tanden
Assoc. Prof. dr. Anthonappa (Perth-Australia)
– Do you see what I see? /Zie je wat ik zie ?
Assoc. Prof. dr. Anthonappa (Perth-Australia)
15u40 Break
16.15: Pulpabewarende tandheelkunde/ Pulp preserving dentistry
– Pulptherapy in primary molars: a paradigm shift ? / Pulpatherapie in melkmolaren: moeten we ons handelen wijzigen ?
Prof. dr. Sivaprakash Rajasekharan (UGent)
– Management of non-vital immature permanent incisors- Is Old still Gold?/ De behandeling van niet-vitale onvolgroeide definitieve snijtanden- blijven we bij het oude ?
Prof .dr. Monty Duggal (Leeds-Signapore)
17.45: Dankbaar voor 40+1 jaar Kindertandheelkunde/ Is er iets veranderd ? Gratefull for 40 +1 years of Paediatric Dentistry: Did something change?
Prof. dr. em. Luc Martens (UGent)
18u45: feestelijke receptie / Reception
Deze receptie is toegankelijk na inschrijven. Hiervoor wordt een symbolische som van €10 gevraagd om organisatorische redenen. Partners kunnen ook deelnemen aan deze receptie mits inschrijven met dezelfde modaliteiten. Alle informatie op de inschrijf bevestiging.

West-Vlaanderen ICT 1/2

Combi sessie 1/2

donderdag 17 februari om 10:00u

Coördinator: Kris Lenoir
E-Mail: ict@vwvt.be
Telefoon: 050 71 26 57 

locatie: Di Coylde Sint-Jorisstraat 82, 8730 Beernem

West-Vlaanderen 3/4

Combi sessie 3/4

donderdag 10 maart om 10:00u

Coördinator: Kris Lenoir
E-Mail: ict@vwvt.be
Telefoon: 050 71 26 57

locatie: Di Coylde Sint-Jorisstraat 82, 8730 Beernem

West-Vlaanderen 5/6

Combi sessie 5/6

donderdag 24 maart om 10:00u

Coördinator: Kris Lenoir
E-Mail: ict@vwvt.be
Telefoon: 050 71 26 57

locatie: Di Coylde Sint-Jorisstraat 82, 8730 Beernem

West-Vlaanderen ICT 7/8

Combi sessie 7/8

donderdag 17 november om 10u

Coördinator: Kris Lenoir
E-Mail: ict@vwvt.be
Telefoon: 050 71 26 57

locatie: Di Coylde Sint-Jorisstraat 82, 8730 Beernem

West-Vlaanderen ICT 9/10

Combi sessie 9/10

vrijdag 21 oktober om 9u30

Coördinator: Luc De Maesschalck
E-mail: voorzitter@vwvt.be
Telefoon: 051 30 40 17

Locatie: Mercure Hotel Roeselare

Vlaams Brabant ICT 11/12

Combi Sessie 11/12

dinsdag 5 juli om 16:00u

Coördinator: Marc Quisthoudt
E-Mail: ict@vwvt.
Telefoon: 0474/ 98 65 14

Locatie: Eetcafé d’Akte Lennik

Vlaams Brabant ICT 25/26

Combi Sessie 25/26

dinsdag 6 september om 16:00u

Coördinator: Hendrik Bocque
E-Mail: ict@vwvt.
Telefoon: 053 21 29 66

Locatie: Eetcafé d’Akte Lennik

Limburg ICT 13/14

Combi Sessie 13/14

vrijdag 6 mei om 10:00u

Coördinator: Herbert Renders
E-mail: ict@vwvt.be
Telefoon: 0475 926 794

Locatie: Het Koetshuis, Bokrijk 

Oost-Vlaanderen ICT 15/16

Combi sessie 15/16

donderdag 17 februari om 10:00u

Coördinator: Stephanie  Versteele
E-mail: stephanieversteele@msn.com
Telefoon: 0473 71 22 61

Locatie: Kasteel Viteux, Kerkplein 8 De Pinte

Oost-Vlaanderen ICT 17/18

Combi sessie 17/18

donderdag 12 mei om 10:00u

Coördinator: Stephanie Versteele
E-mail: stephanieversteele@msn.com
Telefoon: 0473712261

Locatie: Kasteel Viteux, Kerkplein 8 De Pinte

Oost-Vlaanderen ICT 19/20


Combi sessie 19/20

donderdag 13 oktober om 10:00u

Coördinator: Eric Vandenoostende
E-mail: publi@vwvt.be
Telefoon: 0496840184

Locatie: Kasteel Viteux, Kerkplein 8 De Pinte

Antwerpen ICT 21/22

Combi Sessie 21/22

vrijdag 18 februari om 13:00u

Coördinator: Serge Mochowski
E-mail: ict@vwvt.be
Telefoon: 0468 008 348

Locatie: Tennis Beerschot

Antwerpen ICT 23/24

Combi sessie 23/24

donderdag 13 oktober om 18:30u

Coördinator: Kinga Kakol
E-mail: ict@vwvt.be
Telefoon: 03 219 25 31

Locatie: Restaurant De Poorten, Vogelzang 36 2500 Lier

De patiënt op de tandartsstoel medisch doorgelicht

Najaarscursus

10 september 2021

La Reserve, Knokke

Klik hier voor inschrijven

accreditering goedgekeurd DG 1; AE: 40

Dit symposium wil een uitnodiging zijn voor elke tandarts om een stapje verder te kijken dan de mond bij het behandelen van patiënten.

We staan stil bij de patiënt met diabetes en hartproblemen. Waarop moeten we letten zodat zijn tandheelkundige behandeling op een veilige en comfortabele manier kan verlopen? Kunnen we zomaar elke tandheelkundige behandeling uitvoeren? En wat met de oncologische patiënt of patiënten met ernstige osteoporose die hiervoor medicatie krijgen? Welke impact heeft een zwangerschap en is het veilig om een tandheelkundige behandeling uit te voeren bij zwangere vrouwen? Hoe herkennen we een (ex-) verslaafde patiënt en met welke zaken houden we best rekening tijdens een tandheelkundige behandeling?

Tot slot geven we aandacht aan het voorschrijven van antibiotica in de tandartspraktijk. Wanneer zijn antibiotica geïndiceerd en wanneer niet? Maar vooral: zijn antibiotica zo onschuldig als we soms denken? Wat zijn de neveneffecten van antibiotica voor mijn patiënt en voor de maatschappij?

Sprekers:

Prof Dr Ann Mertens – Adjunct-kliniekhoofd Dienst Endocrinologie, UZ Leuven

Prof Dr Marc Coppens – Afdelingshoofd Chirurgisch dagziekenhuis en kliniekhoofd Dienst Anesthesie, UZ Gent

Prof Dr Sandra Nuyts – Staflid radiotherapie-oncologie, UZ Leuven

Prof. Dr Tim van de Wyngaert – Senior staflid nucleaire geneeskunde, UZ Antwerpen

Prof Dr Kristel Van Calsteren – Staflid gynaecologie en verloskunde, UZ Leuven

Prof Dr Johannes Veeser – Geneesheer-Resident Psychiatrie en medische psychologie, UVC Brugmann

Prof Dr Pieter Depuydt – Coördinator Dienst Intensieve Zorg (UZ Gent), Heymans Instituut voor Farmacologie (UGent)

Dr Roos Leroy – Senior onderzoeker Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE), Brussel en parodontoloog

Programma:

9.00 – 9.45 De patiënt met diabetes in de tandartsstoel – Prof Dr Ann Mertens

9.45 – 10.30 De cardiaal belaste patiënt in de tandartsstoel – Prof Dr Marc Coppens

Pauze

11.00 – 11.45 De (ex-) oncologische patiënt in de tandartsstoel – Prof Dr Sandra Nuyts

11.45 – 12.30 De patiënt met osteoporose in de tandartsstoel – Prof. Dr Tim van de Wyngaert

Pauze

14.00 – 14.45 De zwangere patiënte in de tandartsstoel – Prof Dr Kristel Van Calsteren

14.45 – 15.30 De (ex-)verslaafde patiënt in de tandartsstoel – Prof Dr Johannes Veeser

Pauze

16.00 – 16.45 Antimicrobiële resistentie en andere gevolgen van (overmatig) antibioticagebruik – Prof Dr Pieter Depuydt 

16.45 – 17.30 Hoe schrijven we antibiotica op een verantwoorde manier voor in de tandartspraktijk – Dr Roos Leroy

Dit is een cursus met beperkt aantal deelnemers, inschrijving is volgens datum van betaling van inschrijvingssom.

Stralen om te zien

Herhaling symposium

NIEUWE DATUM: 25 september 2021

“Stralen om te zien”
Prof. Dr. G. Hommez (U Gent)

3 Square, Gent

Klik hier voor inschrijven

Accreditering goedgekeurd DG 3 AE: 20

Deze cursus is volledig gericht op het verantwoord omgaan met röntgenstraling in de praktijk, met bijzonder veel aandacht voor radioprotectie. Bescherming van zowel practicus als patiënt spreken voor zich. Maar minstens even belangrijk is het afbakenen van gebruik voor röntgen opnames. Verschillende richtlijnen worden in de lezing verwerkt, zowel voor peri-apicale als panoramische opnames. De opkomst van cone-beam CT opnames hebben veel extra mogelijkheden gecreëerd, maar door hun nog hogere dosis is bij dit soort opnames extra aandacht vereist voor stralingbescherming. De lezing wordt interactief opgezet waarbij de deelnemers actief antwoorden op vragen (met stembakjes).

8:30-9:00: ontvangst
9:00-12:30: voordracht
12:30: drink 

Deze cursus is met een beperkt aantal deelnemers, deelname na inschrijven bepaald volgens datum betaling

 
 
 
 
 
 

Vlaams Brabant combi sessie 25/26

dinsdag 29 september om 16.00u (einde om 19:00u)
Coördinator: Marc Quisthoudt
E-Mail: ict@vwvt.be
Telefoon: 02 377.55.84 of 02 520.52.79
Locatie: “Eetcafe  d’Akte” te Sint Kwintens Lennik

Het Systeem Ontrafeld

Voorjaarscursus

vrijdag 25  september 2020

Door de corona-perikelen zijn we genoodzaakt deze cursus in te korten tot 1 dag. Het confronteren van de verschillende toestellen hands-on is nu niet haalbaar gezien de geldende maatregelen. Om toch alle onderwerpen aan bod te laten komen hebben we, in overleg met de spreker, een nieuw schema opgemaakt met live-stream vanuit Duitsland met de fabrikanten en een demonstratie vanuit Giessen. De dag zal iets langer uitvallen (we starten om 8:30u en eindigen om 18:00u). Er is een nieuwe aanvraag gedaan voor extra accreditering van dit anderhalf uur, dus total 50AE. Deze beslissing van de accrediteringscommisie is pas volgende maand, doch wij zien geen reden om dit te weigeren.

“Tearing the system apart
Intra-oral scanning: options, opportunities and limitations”

Prof. Dr. Bernd Wöstmann and Dr. A. Schlenz (Justus Liebig University Giessen, Germany)

La Reserve, Knokke

Accreditering goedgekeurd DG 7 (Tot nu 40AE, 10AE extra aangevraagd)

Abstract en programma:

Intraoral scanning is the most interesting actual development in modern prosthodontics. It is the decisive step that makes it possible to circumvent the error prone traditional way of impression taking and model casting. Up to now nearly all CAD/CAM based milling and manufacturing processes are based mostly on the scanning of traditional gypsum casts. Dentistry in the future will be clearly digital (think of traditional and digital photography and the rapid change in this field) and it is only a matter time until the traditional impression becomes obsolete. Contemporary intraoral scanners meanwhile deliver a precision that is at least comparable to conventional impression taking when it comes to the reproduction of a single quadrant even in implant prosthodontics. However, reproducing a full arch or edentulous tissues is still difficult. Results of recent research suggest that this is altogether more a question of the software than the hardware.

The course will cover the topics together with appropriate case examples.

Vrijdag 25 september

08.00- 08.30 :  reception
08.30-10.00 :  Evolution of intraoral scanners. Why should I buy a scanner?
10.00-10.30 : pauze
10.30-12.00 : What about the accuracy? Single restorations, implants, full arch, orthodontics 12.00-12.45 : The digital workflow
12.45-13.45 : lunch
13.45-14.30 : Jaw relation recording – Are scanners a real alternative?
14.30-16.00 uur : New options with intraoral scanners in implant prosthodontics . What extra options do we have? Follow-up, analysing tooth movement, wear, erosion, caries detection, shade selection, “smile-design”  
16.00-16.30 : pauze
16.30-18.00 uur : Where are we heading? Further development of digital impressioning, how to prepare for the future . 
– live demonstration with videolink from the university of Giessen
– Panel discussion 

Deze cursus is met een beperkt aantal deelnemers, deelname na inschrijven bepaald volgens datum betaling

CPR: een opfrissing

Voorjaarssymposium

7 maart 2020

“CPR: een opfrissing”

Prof. Dr. M. Coppens (U Gent)
Dr. Björn Heyse (UGent)
Dr. Sandrine Herbelet (UGent)

3 Square, Gent

De tandarts kan in de dagelijkse praktijk plots geconfronteerd worden met medische urgenties. De publieke opinie is van mening dat de tandarts in staat moet zijn om dit tijdig te herkennen, eerste hulp te bieden en reanimatie te starten indien nodig. In de tandheelkundige literatuur verschijnen meer en meer artikels over het belang van simulatietraining in medische urgenties: de patiënt met hartklachten, de anafylactische shock, astma aanval, herseninfarct of ‘stroke’,… Er wordt steeds meer de nadruk gelegd op het voorkomen van hartstilstand door een systematische benadering van de acuut zieke patiënt via het ABCDE protocol (Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure).

In deze cursus wordt dieper ingegaan op de aard en incidentie van medische urgenties in de tandartspraktijk, systematische benadering en de eerste hulp die de tandarts hier kan bieden. We tonen u waar je relevante digitale informatie vindt over reanimatie en tonen enkele educatieve video’s. De nadruk verschuift naar praktijkgericht aanleren van technieken van eerste hulp en reanimatie aan de hand van de meest recente richtlijnen hieromtrent. In kleine groepjes en onder leiding van ervaren instructeurs krijgt de cursist ruimschoots de gelegenheid om te oefenen. Senior experten staan ter beschikking om vragen te beantwoorden, ervaringen uit te wisselen of op een aantal items dieper in te gaan.

8:30-9:00: ontvangst
9:00-12:30: theorie + practische oefeningen in kleine groepen
12:30: Drink

Accreditering DG 1  AE: 20

West-Vlaanderen Combi sessie 1/2

donderdag 20 februari om 10.00u
Coördinator: Kris Lenoir
E-Mail: ict@vwvt.be
Telefoon: 050 71.26.57
Locatie:”Di Coylde” Beernem

West-Vlaanderen Combi sessie 3/4

donderdag 5 maart om 10.00u
Coördinator: Kris Lenoir
E-Mail: ict@vwvt.be
Telefoon: 050 71.26.57
Locatie:”Di Coylde” Beernem

West-Vlaanderen Combi sessie 5/6

donderdag 2 juli om 9:30u
Coördinator: Kris Lenoir
E-Mail: ict@vwvt.be
Telefoon: 050 71.26.57
Locatie:”Di Coylde” Beernem

West-Vlaanderen Combi sessie 7/8

donderdag 3 december om 10.00u
Coördinator: Kris Lenoir
E-Mail: ict@vwvt.be
Telefoon: 050 71.26.57
Locatie:”Di Coylde” Beernem

Zuid-West-Vlaanderen Combi sessie 9/10

vrijdag 23 oktober om 10.00u (einde om 13:30u)
Coördinator: Luc De Maesschalck
E-Mail: ict@vwvt.be
Telefoon: 051 30 40 17
Locatie: “Hotel Mercure” Roeselare

Vlaams Brabant Combi sessie 11/12

dinsdag 8 september om 16.00u (einde om 19:00u)
Coördinator: Marc Quisthoudt
E-Mail: ict@vwvt.be
Telefoon: 02 377.55.84 of 02 520.52.79
Locatie: “Eetcafe  d’Akte” te Sint Kwintens Lennik

Limburg Combi sessie 13/14

vrijdag 2 oktober om 10:00u (einde om 13:30u)
Coördinator: Herbert Renders
E-mail: ict@vwvt.be
Telefoon: 0475 926794
Locatie: “Het Koetshuis”, Bokrijk