Burn-out, de verstandskies van de psyche

achtergrondVoorjaarssymposium

Zaterdag 16 maart 2019 in 3 Square Gent

Sprekers:

Wilma de Rek (1963)

is journalist bij de Volkskrant. Ze publiceerde eerder onder andere Stand-up filosoof, Canto Ostinato en Encyclopedie der Nederlanden (met Bert Wagendorp).

Witte Hoogendijk (1960)

is psychiater, hoogleraar en hoofd van de afdeling Psychiatrie bij Erasmus mc in Rotterdam. Hij was lid van de Gezondheidsraad en is gespecialiseerd in depressie.

Abstract

Evolutietherapie

Inleiding

Onze psychische gezondheid wordt beïnvloed door diep gelegen, evolutionair deels verouderde, emotie regulerende, hersengebieden. De laatste miljoenen jaren is daar een rationele hersenschors in en overheen gegroeid, waarmee we emoties, zoals angst en agressie, proberen te beteugelen. Dat lukt maar ten dele omdat de evolutie van onze hersenschors ver achterblijft bij de ontwikkelingen om ons heen. Wij zijn daardoor niet alleen een slaaf van ons onderbewustzijn, zoals Freud het noemde, maar ook nog eens een slaaf met verouderd gereedschap. Door meer begrip van de hierdoor ontstane relativiteit van de negatieve emoties, waar we zoveel last van hebben, kunnen we proberen ons uit deze mentale slavernij te bevrijden. Zo hoopt deze lezing de hersenschors een handje te helpen. Noem het Evolutietherapie. 

De evolutie van hersenen en gedrag

Vijfhonderd miljoen jaar geleden ontstonden zenuwen en zenuwknopen, zoals bij de platworm. Zo ontstonden de hersenen, die verschillende reflexen coördineren. Dit brengt de evolutie in een stroomversnelling. Organismen kunnen nu ook elkaar selecteren op uiterlijke kenmerken van kracht en efficiëntie om hun DNA voort te zetten. Hoewel bij de reptielen ook hormonale hersensystemen hun intrede doen voor de afstemming van gedrag, blijven het in wezen reflexen, instincten ten behoeve van de primaire behoeftes: voedsel om te overleven en seks om zich voort te planten. Nog latere soorten, de voorlopers van de mens en de mensaap, gingen rechtop lopen en kregen daardoor hun handen vrij om gereedschap en vuur te maken. Daardoor waren wij voor het eerst in de evolutie in staat de omgeving in belangrijke mate aan onszelf aan te laten passen, in plaats van andersom. 

Vanaf dat moment gaat de ontwikkeling echter zo snel dat de gunstige evolutionaire invloed te verwaarlozen is. Tegenwoordig kan ongeveer 20% van de mensen met zijn verouderde, emotie-regulerende hersengebieden de uitdagingen van de moderne tijd letterlijk en figuurlijk niet meer het ‘hoofd’ bieden en krijgt een psychiatrische stoornis. 

Slot

Kortom, wij zijn niet alleen onze hersenen, zoals Dick Swaab stelt, maar met een beetje Evolutietherapie kunnen wij ook de hersenen worden die wij willen zijn.

Deze activiteit heeft een beperking op aantal deelnemers. Gelieve steeds het bewijs van inschrijving mee te brengen.

Mijn patiënt neemt medicatie, wat nu?

Najaarssymposium 13 oktober 2018

prof. dr. T. Christiaens (UGent)
prof. dr. em. J. Vanobbergen (UGent)

Locatie:
La Reserve Elizabetlaan 160,
8300 Knokke-Heist

Kostprijs:
leden 2018: gratis
niet-leden: 220€

PROGRAMMA

8:00-9:00: ontvangst
9:00-10:30: Voorschrijfprofiel van de Vlaamse tandarts (prof. dr. em. J. Vanobbergen)
Het voorschrijfprofiel van de Vlaamse tandarts in de recente jaren wordt doorgelicht.
Wat zijn mogelijke nevenwerkingen en interacties wanneer wij als tandarts NSAID’s of antibiotica voorschrijven? (prof.dr. T. Christiaens)
Soms wordt te weinig stilgestaan bij de nevenwerking en de interactie van geneesmiddelen die toch veel gebruikt worden in de tandheelkundige praktijk. Daarnaast zal worden stilgestaan bij relevante aandachtspunten voor tandartsen bij specifieke patiëntengroepen.

10:30-11:00: koffiepauze

11:00-12:30: Wat zijn de evidence based richtlijnen voor tandheelkundige behandelingen bij patiënten die anti-co medicatie nemen, bisfosfonaten, denosumab, … (prof. dr. em. J. Vanobbergen)
Enerzijds is er de vergrijzing van onze maatschappij en anderzijds zijn er de laatste jaren betere inzichten verworven die geleid hebben tot evidence based richtlijnen inzake tandheelkundig handelen bij patiënten die onder chronische medicatie staan. Vandaar het belang van een goede medische anamnese en een onderbouwd behandelplan dat rekening houdt met deze patiëntenkenmerken. Binnen deze lezing zal worden stilgestaan bij de deze aspecten van zorgverlening.
In diezelfde context is er heel wat evolutie in de benadering van wortelcariës. Wat met fluoride gebruik als medicatie?
Kan de BCFI website ons leven vergemakkelijken? (prof.dr. T. Christiaens)
Het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie heeft een zeer goed uitgebouwde website: www.bcfi.be
Daarenboven is er ook voor tablet/smartphone een versie voorzien en is er ook een gratis App voor Android en IOS (Apple).
Deze digitale middelen kunnen uitstekende hulpmiddelen zijn in het dagelijks werk van de tandarts.
12:30: drink ter afsluiting

Lustrumcongres 30 jaar VWVT

16,17 en 18 mei 2018

Gerodontologie

Elisabeth Center Antwerpen

Kostprijs

Leden 2018:  550€  (bij betaling voor 1 maart kan U na betalen van lidgeld 2018 genieten van een early bird korting op deze ledenprijs van 100 €: 450€)
Betaling na 1 mei: 600€
Niet-leden:  750€
Betaling na 1 mei: 800€

Deelname aan feestdiner in de “Aquariumzaal”:  160€ per persoon

Accreditering voor volgende deelgebieden: 1, 2, 4, 6 en 7 met totaal 80 AE

Meer informatie en inschrijving “Lustrumcongres 30 jaar VWVT”

Voorjaarssymposium: Tandheelkundige nomenclatuur en regelgeving: recentste evoluties

Zaterdag 25 Maart 2017

Abstract:

De verzekering geneeskundige verzorging die door het RIZIV beheerd wordt, heeft een belangrijke impact op de praktijkvoering van tandartsen. Denk maar bijvoorbeeld aan de vele getuigschriften voor verstrekte hulp die tandartsen dagdagelijks afleveren aan hun patiënten. De voorbije jaren werden belangrijke wijzigingen doorgevoerd in de regelgeving, dit onder andere om redenen van vereenvoudiging en om de patiënt nog beter te informeren over de kostprijs. De belangrijkste nieuwigheden op het vlak van het aanrekenen van zorg via de getuigschriften of de derdebetalersregeling worden toegelicht, eveneens passeren de recentste nomenclatuuraanpassingen de revue.

Meer informatie en inschrijving “Voorjaarssymposium: Tandheelkundige nomenclatuur en regelgeving: recentste evoluties”

Voorjaarscursus: Shadows of reality: X-ray imaging for dentists

Vrijdag & zaterdag 5 en 6 Mei 2017

Ongeveer de helft van de blootstelling aan ioniserende straling van de Belgische bevolking is toe te schrijven aan medische toepassingen (2,3 mSv per persoon per jaar). België is hiermee koploper binnen Europa. De tandheelkundige onderzoeken zijn goed voor één vierde van de diagnostische onderzoeken met ioniserende straling, maar het aandeel in de dosis is echter veel lager. Waar de typische tandheelkundige technieken zeer lage dosissen gebruiken, doet met de opkomst van de dentale cone beam CT, ook een techniek met een hogere dosis – 5 tot 20 maal hoger dan een intra-orale of panoramische opname – haar intrede binnen de tandheelkunde.

Meer informatie en inschrijving “Voorjaarscursus: Shadows of reality: X-ray imaging for dentists”

Najaarscursus: Oncologie voor de tandheelkundige professie

Najaarscursus: 17 en 18 November 2017

Sprekers:

Professor Dr. Isaäc van der Waal

Professor Dr. Filip Lardon

Mevr. Dr. Patricia Doornaert

Mevr. Dr. Katleen Michiels

Professor Dr. Pol Specenier

Professor Dr. Tim Van den Wyngaert

Dr. Roos Leroy

Locatie:

La Réserve
Elisabethlaan 160, Knokke

Kostprijs:

Leden in orde met lidgeld: 420 euro
Niet-leden: 620 euro

PROGRAMMA

Vrijdag 17 november

09.00- 09.45 u: ”Kanker; inzichten en vooruitzichten”
Spreker: prof. dr. Filip Lardon, diensthoofd Centrum voor Oncologisch Onderzoek, Universiteit Antwerpen.

09.45- 10.15 u: “Epidemiologie van kanker, met inbegrip van mondkanker”
Spreker: dr. Roos Leroy, Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE), Brussel.

10:15- 10.30 u: “Discussie”

10.30-11.00 u: Koffiepauze

11.00- 12.30 u: ”Mondkanker, in het bijzonder slijmvlieskanker”
Spreker: prof. dr. Isaäc van der Waal, VU medisch centrum/ ACTA, Amsterdam

12.30- 14.00 u: Lunch

14.00- 14.45 u: “Bestraling van de mondkankerpatiënt; een overzicht van de mogelijkheden en beperkingen”
Spreker: mevr. dr. Patricia Doornaert, radioloog, Universitair Medisch Centrum Utrecht

14.45- 15.30 u: ”Bijwerkingen van bestraling op mond en kaak en behandeling en zo mogelijk preventie daarvan”
Spreker: mevr. dr. Katleen Michiels, tandarts-parodontoloog te Antwerpen

15.30- 16.00 u: Koffiepauze

16.00- 16.45 u: “Mogelijkheden en beperkingen van chemotherapie in het algemeen en bij behandeling van patiënten met mondkanker in het bijzonder ”
Spreker: prof. dr. Pol Specenier, Medische Oncologie aan de Universiteit Antwerpen

16.45- 17.30 uur “Medicijngerelateerde osteonecrose van het kaakbot”
Spreker: Prof. dr. Tim Van den Wijngaert, Universiteit van Antwerpen.

17:30u: Drink
Zaterdag 18 november

09.00- 09.45 uur “De andere mondkankers”
Spreker: prof. dr. Isaäc van der Waal

09.45- 10.30 uur “Pigmentaties van het mondslijmvlies”
Spreker: prof. dr. Isaäc van der Waal

10.30- 11.00 uur Koffie

11.00- 11.45 uur “Leukoplakie en daarop gelijkende afwijkingen”
Spreker: prof. dr. Isaäc van der Waal

11.45- 12.30 uur “Lichen planus en lichenoïde afwijkingen”
Spreker: prof. dr. Isaäc van der Waal

12.30 uur : Drink

Meer informatie en inschrijving “Najaarscursus: Oncologie voor de tandheelkundige professie”

Voorjaarscursus: Grensverleggend adhesief restaureren

Voorjaarscursus: 15 en 16 april 
Sprekers: Prof. Dr. Bart Van Meerbeek (KUL)
                 Marco Gresnigt (Groningen)                 
                 Dr. Kirsten Van Landuyt (KUL)                     
Locatie:     La Réserve, Knokke (overnachtingen enkel via hotel te regelen ovv cursus)
Folder aankondiging vindt u hier. 
Gewijzigd programma vindt u hier.
Kostprijs: Leden: 395 euro  niet-leden 595 euro
 
 
login of registreer om in te schrijven voor dit Activiteit.

Druggebruik en tandheelkunde

Najaarssymposium: 19 november

Spreker: Prof. Dr. Geert Dom (U Antwerpen)
Dr Lieve De Backer
Locatie: Den Bell,  Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen

Kostprijs: Gratis voor leden

Niet-leden: 195 euro
meer informatie hier

Najaarscursus: De uitneembare gebitsprothese

“Toothless but not Hopeless
The way to successful removable dentures”
Najaarscursus: 7 en 8 oktober
Sprekers: Prof. Dr. Regina Mericske (Universiteit Bern)
                  Meister Zahntechniker Max Bosshart 
Locatie: 3 Square Gent , Rijvisschestraat 124 9052 Zwijnaarde
Programma vindt U hier
 
Kostprijs: leden. 395€  niet-leden 595 euro  niet-tandarts: 420 euro
Inschrijven na  25 september 2016:
leden: 495 euro  niet-leden: 695 euro niet-tandarts: 520 euro
 
 
login of registreer om in te schrijven voor dit Activiteit.AttachmentSize
AttachmentSize

folder prothese.pdf673.22 KB

Voorjaarsymposium: Mindfulness: have you washed your brain?

5 maart 2016

Spreker: Dhr. Bjorn Prins (Artevelde Hoge School Gent)

Locatie: 3 Square Village Gent ; Rijvisschestraat 124 9052 Zwijnaarde

Ontvangst vanaf 8:30u, start 9:00u tot 12:30u

Kostprijs: Gratis voor leden  Niet-leden: 195 euro

Programma: klik hier