CPR: opfrissen blijft noodzakelijk

zaterdag 15 oktober 2022

Sprekers

Prof. Dr. Marc Coppens (UGent)
Prof. Dr. Björn Heyse (UGent)
Dr. Annemie Bauters (UGent)

Abstract

De tandarts kan in de dagelijkse praktijk plots geconfronteerd worden met medische urgenties. De publieke opinie is van mening dat de tandarts in staat moet zijn om dit tijdig te herkennen, eerste hulp te bieden en reanimatie te starten indien nodig. In de tandheelkundige literatuur verschijnen meer en meer artikels over het belang van simulatietraining in medische urgenties: de patiënt met hartklachten, de anafylactische shock, astma aanval, herseninfarct of ‘stroke’,… Er wordt steeds meer de nadruk gelegd op het voorkomen van hartstilstand door een systematische benadering van de acuut zieke patiënt via het ABCDE protocol (Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure).

In deze cursus wordt dieper ingegaan op de aard en incidentie van medische urgenties in de tandartspraktijk, systematische benadering en de eerste hulp die de tandarts hier kan bieden. We tonen u waar je relevante digitale informatie vindt over reanimatie en tonen enkele educatieve video’s. De nadruk verschuift naar praktijkgericht aanleren van technieken van eerste hulp en reanimatie aan de hand van de meest recente richtlijnen hieromtrent. In kleine groepjes en onder leiding van ervaren instructeurs krijgt de cursist ruimschoots de gelegenheid om te oefenen. Senior experten staan ter beschikking om vragen te beantwoorden, ervaringen uit te wisselen of op een aantal items dieper in te gaan.

Programma

8:30u-9:00u: Ontvangst en registratie
9:00u-10:30u: groep 1 theorie groep 2 praktijk
10:30u-11:00u: Koffiepauze
11:00u-12:30: Groep 1 praktijk groep 2 theorie
12:30u: Drink 

Theorie

40 minuten Hoe een hartstilstand te vermijden in de Tandartspraktijk; Prof. Dr.M Coppens
30  minuten Basic Life Support van de Volwassene; Prof.Dr.B Heyse
20 minuten Basic Life Support van het kind; Dr. A Bauters

Praktijk

Skills training op fantoom; BLS bij de volwassenen en het kind inclusief AED (Automatische Externe Defibrillatie), beademing met aangezichtsmasker en beademballon.

How to manage permanent teeth after trauma or with big caries in children

Vrijdag 25 november 2022

Prof. Dr. Monty Duggal (U Leeds, Singapore and Qatar)

La Réserve Knokke

accreditering DG 5 AE 40

Programma

9:00-10:30u: From a gentle tap to a big whack!  Management of periodontal injuries to Young permanent incisors.

This lecture will give an update on the management of all injuries with implications for the periodontal ligament.  IADT guidelines were reviewed and some changes were made from previous guidelines in 2012.  Old and new guidelines will be compared and reasons for the changes will be discussed.  The emphasis of this lecture will be on clinical management.

10:30-11:00u: koffiepauze

11:00-12:30: Pulpal injuries to young permanent incisors-The death of the pulp and its rebirth.  Truths, half-truths and Myths

There is now an evolving philosophy that conservative management of the pulp is the best option for many pulpal injuries, be it trauma or caries.  Management of injuries with pulp involvement will be discussed.  The use of new bio-materials for management immature traumatised non-vital incisors will also be presented.  Revitalisation has had a lot of press.  A critique of revitalisation and its clinical use will be presented with the use of clinical cases to illustrate the technique and its drawbacks.

12:30-14:00: lunch

14:00-15:30u: Managing the legacy of severe trauma in children and adolescents-Giving children excellent biological, sustainable and long term outcomes through an interdisciplinary approach.

Complex trauma in children and adolescents requires an interdisciplinary management approach.  This talk will focus on interdisciplinary management with emphasis of autotransplantation as a valid technique for replacement of teeth lost due to trauma or to replace teeth missing due to developmental defects.   

15:30-16:00u: koffiepauze

16:00-17:30u: The last word. My way or no way at all? Biological versus conventional approaches to restorative dentistry in children. 

There has been a revolution in the management of caries in primary dentition in the last few years.  Biological and contemporary technique have fast replaced many conventional methods.  A more conservative approach is advocated for managing caries in children.  Several guidelines have been published, one from the EAPD very recently.  This lecture will give an update on the clinical techniques that are useful in general practice for management of large carious lesions in children. Without using invasive methods.

Monty Duggal

Prof dr Monty Duggal obtained his master degree in Paediatric Dentistry from India and his PhD from University of Leeds.  He was appointed Professor and Chair of Child Dental Health at Leeds Dental Institute in 1999. In January 2017 he was appointed as Professor and Head of Paediatric Dentistry in the Faculty of Dentistry, National University of Singapore. In January 2021 he was invited to become the Inaugural Dean of the first College of Dental Medicine in Qatar within the Qatar University.  He is the past-president of the European Academy of Paediatric Dentistry (EAPD).   He has published over 170 research papers in international journals. His main research interest is Cariology and Translation Research in Clinical Paediatric Dentistry, including dental traumatology and regenerative endodontics and auto-transplantation.  

Zelfzorg in turbulente tijden

zaterdag 12 maart 2022

Sprekers

Björn Prins
Jeroen Klinckaert

Rode Bol  Sint-Denijslaan 485, 9000 Gent

Programma

8:30u-9:00u: registratie
9:00u-10:30u: a mental “start to run” (Björn Prins)
10:30-11:00u: koffiepauze
11:00-12:30u: een holistische visie op het bewegingsstelsel (Jeroen Klinckaert)

Accreditering goedgekeurd DG 2 AE 20

Abstract

Het probleem:

We leven in een wereld die veranderlijk, onzeker, complex en ambigu is (VUCA). Het omgaan met deze realiteit vereist een zogenaamde open mindset (psychological flexibility). Deze bestaat uit een aantal evidence based inzichten en skills die ontleend zijn aan de third wave of cognitive behavioural therapies (CBT). Deze coping skills (paced breathing, focused attention, open awareness) dienen in de eerste plaats ingezet te worden voor de mentale gezondheid van de hulpverlener (stressreductie, burnoutpreventie). Uit onderzoek blijkt dat dit een conditio sine qua non is voor de kwaliteit van de therapeutische relatie (empathie, authenticiteit, vertrouwen).

Hoe er praktisch met omgaan:

Het lichaam kan op regelmatige tijdstippen aangeven dat we een grens bereikt hebben maar hoe reageren we hier op? Ons lichaam is letterlijk het opvangnet van fysieke, mentale en emotionele belasting waarbij het brein ons continu beschermt. Dit aanpassingsvermogen gebeurt door het autonoom zenuwstelsel via het bindweefsel (fasciae) naar ons fysiek lichaam. Aanpassen staat steeds in teken van veiligheid en stabiliteit wat resulteert in meer spierspanning en soms overbelasting.  De manier hoe je vandaag beweegt is dan ook hoe je lichaam zich heeft aangepast aan alles wat je doet en meegemaakt hebt. Dit mechanisme is echter geen éénrichtingsverkeer! Via beweging een veilig alternatief creëren voor het brein brengt fysieke en mentale veerkracht.

In deze lezing wordt toegelicht hoe deze elementen in de dagelijkse tandartspraktijk een bron van ontstressen kunnen zijn.

Aligner Orthodontics: from very simple to complex

Vrijdag 29 april 2022

Sprekers

Werner Schupp
Julia Funke

Programma

8:30u-9:00u: registratie
9:00u-17:30u: cursus

La Réserve, Knokke

Accreditering goedgekeurd DG 5 AE 20 en DG 7 AE 20

Abstract

Craniomandibular disorders (CMD, syn. TMD) are a common condition in which symptoms and signs may vary within a single individual and from one person to another. As anatomic and functional aspects of the craniomandibular system (CMS) and the upper cervical spine are closely interconnected, CMD need a close interdisciplinary approach combining orthopedics, manual medicine, orthodontics, and dentistry. 

Splints as a therapeutic treatment instrument in CMD patients are widely accepted. The association of splint therapy and aligner orthodontics not only provides comfortable and almost invisible treatment but also constitutes a powerful instrument for the orthodontic treatment of the CMD patient. To this end, precise knowledge of the temporomandibular joint, temporomandibular disorders and treatment using removable and fixed splints is indispensable. The TMJ- treatment planning and the virtual treatment procedure will be demonstrated in detail.

Since 2000, we have lived in the digital age, just the time when Aligner Orthdontics became popular. It has become possible to move teeth in complex ways and very accurately according to the software planning with aligners. 

After 20 years of experience, we have a better understanding of aligner orthodontics and therefore improved knowledge of the guidelines for aligner treatment in a digital workflow. Many scientific statements on various topics exist. We know today which tooth movements are possible with aligners and where limitations are found. 

Nowadays a full in-office aligner workflow (IOA) is possible. With modern orthodontic treatment software, we are able to prepare the virtual treatment by ourselves – the decisive advantage of IOA, print models and thermoform aligners in our laboratory. The in-office versus the outsourced aligner treatment will be shown in all details. 

The lecture will present treatments that are possible using Aligner Orthodontics and shows that there is no difference between in-office versus the outsourced aligner treatment of the result after Aligner Orthodontics. 

Hedendaagse keramische materialen voor kroon- en brugwerk

Hedendaagse keramische materialen voor kroon- en brugwerk :
Een materiaalgids voor klinisch gebruik

Najaarscursus

19 november 2021

Prof. Dr. P. De Coster (UGent)
Prof. Dr. Em. R. Verbeeck (UGent)

La Reserve, Knokke

accreditering DG: 7 AE: 40 goedgekeurd

Klik hier voor inschrijven

Programma

9:00u-10:30u: Prof. Dr. P. De Coster

 • Inleiding : keramische materialen nemen prominente plaats in voor hedendaags K&B
 • Probleemstelling : groeiend aantal keramische materialen werkt verwarring en verkeerd gebruik in de hand
 • Poll vorige nascholingssessies : meerderheid van tandartsen gebruikt 1 materiaal; keuze van materiaal wordt overgelaten aan tandtechnieker  
 • Overzicht van falingen inherent aan verkeerde materiaalkeuze   
 • Overzicht van ‘success rates’ van waaier aan hedendaagse keramiek  nood aan duidelijke richtlijnen voor selectie en verwerking ovv materiaalgids voor klinisch gebruik
 • Koppelen keramische materialen aan klinische indicaties, incl. materiaalwijzer : tabelvorm en klinische beelden. Nadruk op specifieke mogelijkheden mbt esthetiek en sterkte in functie van materiaal- en preparatiedikte, incl. visualiseren van meest courante merknamen met ‘technische ID kaart’ (concreet : IPS eMax, Celtra Duo, VITA Suprinity, zirconia classic frame met opbak, translucent Lava Esthetic – Prettau – Katana). Adhesieve vs niet-adhesieve restauraties, incl. 2 grote klinische sequensen (glaskeramiek vs zirconia).

10:30u-11:00u: Koffiepauze

11:00u-12:30u: Prof. Dr. Em. R. Verbeeck

 • Van porselein naar volkeramiek: Situering van de ontwikkeling van veldspaat opbakporselein, aluminia-versterkt silicaatkeramiek, tetrasilicaat fluormica- / leuciet- / lithiumdisilicaat-silicaatkeramiek, glasgeïnfiltreerde glaskeramieken, polykristallijne metaaloxidekeramieken, partieel en volledig gestabiliseerde zirconiumoxidekeramieken. Nadruk op rode draad doorheen ontwikkeling : compenseren van tekortkomingen vorige generatie materiaal mbt breuksterkte, breukpropagatie, optische eigenschappen.
 • Overzicht van hedendaagse keramische restauratiematerialen :

Glaskeramiek vs oxidekeramiek: microstructuur, verwerkingsmethode, breuksterkte, translucentie, adhesief potentieel.

 • Lithiumdisilicaat glaskeramiek : chemische en fysische aspecten
 • Zirconiumdioxide : chemische en fysische aspecten, van 1e tot 4e generatie
 • Inzoomen op hoogtranslucent  ‘multilayered’ zirconia : hoe werd opaak 3Y-TZP trabslucent gemaakt ? verschilpunten 5Y-PSZ met 3Y-TZP ovv sterkte.

12:30u-14:00u: Lunch

14:00u -15:30u: Prof. Dr. Em. R. Verbeeck

 • Cementeren en/of kleven?
  • Principe (micro)mechanische  en chemische hechting
  • Technieken oppervlakbehandeling (mechanisch/fysisch/chemisch opruwen) en conditionering (primer/coating): zandstralen met alumina, Nd:YAG/Er:YAG/CO2 lasers, tribochemische silica coating, plasma siloxaan coating, selectieve infiltratie ets, warme zuurets, coating met glaskeramiekparels, silaniseren, adhesieve monomeren (10-MDP)
 • Cementeermaterialen : Glasionomeer vs kunststofcementen (universeel/light-cure/dual-cure)
 • Kleefduurzaamheid/levensduur 

15:30u-16:00u: Koffiepauze

16:00u-17:30u: Prof. Dr. P. De Coster

 • Wat bepaalt het klinisch succes ? Preparatievereisten in functie van materiaal en restauratietype. Terugkoppeling naar materiaalwijzer (sessie 1). Terugkoppeling naar ‘clinical success rates’ qua restauratietype. Terugkoppeling naar finaal esthetisch resultaat als som van kleur stomp + kleur cement + dikte materiaal + translucentiegraad materiaal. Focus op (a) lithium disilicaat en (2) monolithisch zirconia. Focus voor chairside CEREC gebruikers ‘Hoe benut ik optimaal de sinterprotocollen ?’
 • ‘How to outsmart your dental technician ?’ : oproep tot ontvoogding naar het tandlabo toe: de tandarts beslist welk materiaal in welke situatie gebruikt wordt en niet het labo
 • Endokronen: indicaties, preparatievereisten, materialen, klinische sequensen, overleving
 • Voorbereiden en bevestigen van keramische restauraties (terugkoppeling naar sessie 3) : klinisch beelden
 • Do’s en dont’s.

17:30u: Drink

Pijnbestrijding anno 2021: meer dan een aspirientje.
Actuele inzichten voor de tandarts.

Voorjaarssymposium

NIEUWE DATUM: 27 november 2021

Accreditering goedgekeurd DG 1 AE 20

Pijnbestrijding anno 2021: meer dan een aspirientje
Actuele inzichten voor de tandarts.

Prof. Dr. Bart Morlion, Pijnarts, KU Leuven

La Reserve, Knokke

Klik hier voor inschrijven

Abstract

Pijn is een complex verschijnsel met vele gezichten. Acute pijn heeft in de meeste gevallen een zinvolle betekenis, daar dit ons lichaam waarschuwt voor aanwezige of dreigende weefselbeschadiging. Tandpijn zet aan tot een afspraak bij de tandarts. Meestal is een doeltreffende dentale behandeling mogelijk, maar sommige patiënten blijven klagen over persisterende pijn. Chronische pijn heeft de waarschuwingsfunctie verloren, en gaat gepaard met lichamelijk en psychisch lijden. Chronische pijnpatiënten worden gekenmerkt door neerslachtigheid, moedeloosheid, angst- en depressiestoornissen, sociale isolatie, fatalisme, passief afhankelijk, misbruik van middelen, enzovoort. Ieder individu ervaart pijn op zijn of haar manier, de beleving ervan wordt gekleurd door persoonlijke en socioculturele achtergronden. Pijn is dus subjectief. Een goed inzicht in deze complexiteit is belangrijk om onnodige behandelingen en vooral iatrogeniciteit te vermijden. 

Wat betreft pijnstillende technieken denkt iedereen onmiddellijk aan de klassieke pijnstillers en lokaalanesthesie. Pijnartsen zetten echter meestal minder alledaagse pijnbestrijdingstechnieken in. De pijnstillende werking van eeuwenoude huis- en tuinmiddeltjes wordt intensief wetenschappelijk onderzocht. Ook nieuwe technologieën vinden hun ingang in de pijnbestrijding. Belangrijker nog is de kracht van het brein op de verwerking van pijnprikkels. Deze pijnstillende breinprocessen kunnen ook therapeutisch beïnvloed worden. In de interdisciplinaire multimodale aanpak van pijn is naast deze medisch-technische aanpak ook een belangrijke rol weggelegd voor kinesitherapie, ergotherapie, psychotherapie, gedragstherapie, maatschappelijk werk en begeleiding in het arbeidstraject. 

Meer lezen?

Bart Morlion, PIJN, 256 blz., LANNOO Tielt (ISBN 9789401458160)

Programma

Zaterdag 24 april 2021

8:30u: Inschrijven

9:00u-10:30u: Cultuurhistorische pijnconcepten
Pijn als biopsychosociaal fenomeen
Definities en classificatie
Neurobiologie van pijn

 • Basisprocessen nocicepsis: transductie, transmissie, modulatie,perceptie
 • Pijndescriptoren: nociceptief/neuropathisch/nocicplastisch

10:30-11:00u: Koffiepauze

11:00u-12:30u:
Evaluatie van pijn
Orofaciale pijnsyndromen
Multimodale pijnbestrijding
Farmacologische pijnbestrijding
Niet-farmacologische medisch technische interventies

 • ‘Train the brain’ concepten
 • Rol van levenstijl, beweging, dieet
 • Interdisciplinaire aanpak

12:30u-: Drink?

Deze cursus is met een beperkt aantal deelnemers, deelname na inschrijven wordt bepaald volgens datum betaling

na 40 + 1 JAAR KINDERTANDHEELKUNDE Nieuwe uitdagingen/ New challenges

For international registration, closed
Studenten (dus geen RIZIV-nummer en geen accreditering) zijn afgesloten
schaduw

International symposium: Nieuwe uitdagingen in de kindertandheelkunde

Ter gelegenheid van 40+1 jaar Kindertandheelkunde en het afscheid van Prof. dr. Luc Martens

vrijdag 22 oktober 2021

International symposium: New challenges in Paediatric Dentistry

On the occasion of 40 + 1 year Paediatric Dentistry and the retirement of Prof. dr. Luc Martens

Accreditering AE 40 DG 5 goedgekeurd

Friday October 22, 2021

Concertgebouw Brugge

erLezingen in de moedertaal van de sprekers – Lectures in the native language of the speak Slides in  het Engels – slides in English 

Programma
9u Welkom/Welcome
9.15-10.45: Uitdagingen in de kindermond – Challenges in the oral cavity of the child
– Tandbederf: meer dan ooit actueel/ Dental caries remains an important health challenge
Prof. dr. Dominique Declerck (KULeuven)
– Why erosive toothwear is booming/ Waarom neemt erosieve tandslijtage zo drastisch toe ?
Dr. Fran Marro Munoz (UGent)
– MIH a global burden/ Kaasmolaren: een wereldprobleem
Prof. dr. Norbert Kramer (Giessen Germany)
10.45: Break
11.25: Actuele restauratietechnieken in de kindertandheelkunde/ Restorative dentistry: current concepts
– Hall techniek in de hedendaagse kindertandheelkunde /Hall technique in modern paediatric dentistry
Prof. dr. Dominique Declerck (KULeuven)
– How to manage ECC (Early childhood caries) / Management van ECC
Prof. dr. Norbert Kramer (Giessen Germany)
– How to restore and protect MIH/ Hoe beschermen en restaureren we kaasmolaren?
Prof. dr. Norbert Kramer (Giessen Germany)
12u45 Lunch
14.10: Beeldvorming bij kinderen/ Imaging in children
– Richtlijnen voor radiologie bij kinderen/ Guidelines for Xrays incl CBCT indications in children
Dr. Jacob Van Acker (UGent)
– Xray detection of supernumerary teeth/ radiografische detectie van overtollige tanden
Assoc. Prof. dr. Anthonappa (Perth-Australia)
– Do you see what I see? /Zie je wat ik zie ?
Assoc. Prof. dr. Anthonappa (Perth-Australia)
15u40 Break
16.15: Pulpabewarende tandheelkunde/ Pulp preserving dentistry
– Pulptherapy in primary molars: a paradigm shift ? / Pulpatherapie in melkmolaren: moeten we ons handelen wijzigen ?
Prof. dr. Sivaprakash Rajasekharan (UGent)
– Management of non-vital immature permanent incisors- Is Old still Gold?/ De behandeling van niet-vitale onvolgroeide definitieve snijtanden- blijven we bij het oude ?
Prof .dr. Monty Duggal (Leeds-Signapore)
17.45: Dankbaar voor 40+1 jaar Kindertandheelkunde/ Is er iets veranderd ? Gratefull for 40 +1 years of Paediatric Dentistry: Did something change?
Prof. dr. em. Luc Martens (UGent)
18u45: feestelijke receptie / Reception
Deze receptie is toegankelijk na inschrijven. Hiervoor wordt een symbolische som van €10 gevraagd om organisatorische redenen. Partners kunnen ook deelnemen aan deze receptie mits inschrijven met dezelfde modaliteiten. Alle informatie op de inschrijf bevestiging.

De patiënt op de tandartsstoel medisch doorgelicht

Najaarscursus

10 september 2021

La Reserve, Knokke

Klik hier voor inschrijven

accreditering goedgekeurd DG 1; AE: 40

Dit symposium wil een uitnodiging zijn voor elke tandarts om een stapje verder te kijken dan de mond bij het behandelen van patiënten.

We staan stil bij de patiënt met diabetes en hartproblemen. Waarop moeten we letten zodat zijn tandheelkundige behandeling op een veilige en comfortabele manier kan verlopen? Kunnen we zomaar elke tandheelkundige behandeling uitvoeren? En wat met de oncologische patiënt of patiënten met ernstige osteoporose die hiervoor medicatie krijgen? Welke impact heeft een zwangerschap en is het veilig om een tandheelkundige behandeling uit te voeren bij zwangere vrouwen? Hoe herkennen we een (ex-) verslaafde patiënt en met welke zaken houden we best rekening tijdens een tandheelkundige behandeling?

Tot slot geven we aandacht aan het voorschrijven van antibiotica in de tandartspraktijk. Wanneer zijn antibiotica geïndiceerd en wanneer niet? Maar vooral: zijn antibiotica zo onschuldig als we soms denken? Wat zijn de neveneffecten van antibiotica voor mijn patiënt en voor de maatschappij?

Sprekers:

Prof Dr Ann Mertens – Adjunct-kliniekhoofd Dienst Endocrinologie, UZ Leuven

Prof Dr Marc Coppens – Afdelingshoofd Chirurgisch dagziekenhuis en kliniekhoofd Dienst Anesthesie, UZ Gent

Prof Dr Sandra Nuyts – Staflid radiotherapie-oncologie, UZ Leuven

Prof. Dr Tim van de Wyngaert – Senior staflid nucleaire geneeskunde, UZ Antwerpen

Prof Dr Kristel Van Calsteren – Staflid gynaecologie en verloskunde, UZ Leuven

Prof Dr Johannes Veeser – Geneesheer-Resident Psychiatrie en medische psychologie, UVC Brugmann

Prof Dr Pieter Depuydt – Coördinator Dienst Intensieve Zorg (UZ Gent), Heymans Instituut voor Farmacologie (UGent)

Dr Roos Leroy – Senior onderzoeker Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE), Brussel en parodontoloog

Programma:

9.00 – 9.45 De patiënt met diabetes in de tandartsstoel – Prof Dr Ann Mertens

9.45 – 10.30 De cardiaal belaste patiënt in de tandartsstoel – Prof Dr Marc Coppens

Pauze

11.00 – 11.45 De (ex-) oncologische patiënt in de tandartsstoel – Prof Dr Sandra Nuyts

11.45 – 12.30 De patiënt met osteoporose in de tandartsstoel – Prof. Dr Tim van de Wyngaert

Pauze

14.00 – 14.45 De zwangere patiënte in de tandartsstoel – Prof Dr Kristel Van Calsteren

14.45 – 15.30 De (ex-)verslaafde patiënt in de tandartsstoel – Prof Dr Johannes Veeser

Pauze

16.00 – 16.45 Antimicrobiële resistentie en andere gevolgen van (overmatig) antibioticagebruik – Prof Dr Pieter Depuydt 

16.45 – 17.30 Hoe schrijven we antibiotica op een verantwoorde manier voor in de tandartspraktijk – Dr Roos Leroy

Dit is een cursus met beperkt aantal deelnemers, inschrijving is volgens datum van betaling van inschrijvingssom.

Stralen om te zien

Herhaling symposium

NIEUWE DATUM: 25 september 2021

“Stralen om te zien”
Prof. Dr. G. Hommez (U Gent)

3 Square, Gent

Klik hier voor inschrijven

Accreditering goedgekeurd DG 3 AE: 20

Deze cursus is volledig gericht op het verantwoord omgaan met röntgenstraling in de praktijk, met bijzonder veel aandacht voor radioprotectie. Bescherming van zowel practicus als patiënt spreken voor zich. Maar minstens even belangrijk is het afbakenen van gebruik voor röntgen opnames. Verschillende richtlijnen worden in de lezing verwerkt, zowel voor peri-apicale als panoramische opnames. De opkomst van cone-beam CT opnames hebben veel extra mogelijkheden gecreëerd, maar door hun nog hogere dosis is bij dit soort opnames extra aandacht vereist voor stralingbescherming. De lezing wordt interactief opgezet waarbij de deelnemers actief antwoorden op vragen (met stembakjes).

8:30-9:00: ontvangst
9:00-12:30: voordracht
12:30: drink 

Deze cursus is met een beperkt aantal deelnemers, deelname na inschrijven bepaald volgens datum betaling

 
 
 
 
 
 

Het Systeem Ontrafeld

Voorjaarscursus

vrijdag 25  september 2020

Door de corona-perikelen zijn we genoodzaakt deze cursus in te korten tot 1 dag. Het confronteren van de verschillende toestellen hands-on is nu niet haalbaar gezien de geldende maatregelen. Om toch alle onderwerpen aan bod te laten komen hebben we, in overleg met de spreker, een nieuw schema opgemaakt met live-stream vanuit Duitsland met de fabrikanten en een demonstratie vanuit Giessen. De dag zal iets langer uitvallen (we starten om 8:30u en eindigen om 18:00u). Er is een nieuwe aanvraag gedaan voor extra accreditering van dit anderhalf uur, dus total 50AE. Deze beslissing van de accrediteringscommisie is pas volgende maand, doch wij zien geen reden om dit te weigeren.

“Tearing the system apart
Intra-oral scanning: options, opportunities and limitations”

Prof. Dr. Bernd Wöstmann and Dr. A. Schlenz (Justus Liebig University Giessen, Germany)

La Reserve, Knokke

Accreditering goedgekeurd DG 7 (Tot nu 40AE, 10AE extra aangevraagd)

Abstract en programma:

Intraoral scanning is the most interesting actual development in modern prosthodontics. It is the decisive step that makes it possible to circumvent the error prone traditional way of impression taking and model casting. Up to now nearly all CAD/CAM based milling and manufacturing processes are based mostly on the scanning of traditional gypsum casts. Dentistry in the future will be clearly digital (think of traditional and digital photography and the rapid change in this field) and it is only a matter time until the traditional impression becomes obsolete. Contemporary intraoral scanners meanwhile deliver a precision that is at least comparable to conventional impression taking when it comes to the reproduction of a single quadrant even in implant prosthodontics. However, reproducing a full arch or edentulous tissues is still difficult. Results of recent research suggest that this is altogether more a question of the software than the hardware.

The course will cover the topics together with appropriate case examples.

Vrijdag 25 september

08.00- 08.30 :  reception
08.30-10.00 :  Evolution of intraoral scanners. Why should I buy a scanner?
10.00-10.30 : pauze
10.30-12.00 : What about the accuracy? Single restorations, implants, full arch, orthodontics 12.00-12.45 : The digital workflow
12.45-13.45 : lunch
13.45-14.30 : Jaw relation recording – Are scanners a real alternative?
14.30-16.00 uur : New options with intraoral scanners in implant prosthodontics . What extra options do we have? Follow-up, analysing tooth movement, wear, erosion, caries detection, shade selection, “smile-design”  
16.00-16.30 : pauze
16.30-18.00 uur : Where are we heading? Further development of digital impressioning, how to prepare for the future . 
– live demonstration with videolink from the university of Giessen
– Panel discussion 

Deze cursus is met een beperkt aantal deelnemers, deelname na inschrijven bepaald volgens datum betaling

CPR: een opfrissing

Voorjaarssymposium

7 maart 2020

“CPR: een opfrissing”

Prof. Dr. M. Coppens (U Gent)
Dr. Björn Heyse (UGent)
Dr. Sandrine Herbelet (UGent)

3 Square, Gent

De tandarts kan in de dagelijkse praktijk plots geconfronteerd worden met medische urgenties. De publieke opinie is van mening dat de tandarts in staat moet zijn om dit tijdig te herkennen, eerste hulp te bieden en reanimatie te starten indien nodig. In de tandheelkundige literatuur verschijnen meer en meer artikels over het belang van simulatietraining in medische urgenties: de patiënt met hartklachten, de anafylactische shock, astma aanval, herseninfarct of ‘stroke’,… Er wordt steeds meer de nadruk gelegd op het voorkomen van hartstilstand door een systematische benadering van de acuut zieke patiënt via het ABCDE protocol (Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure).

In deze cursus wordt dieper ingegaan op de aard en incidentie van medische urgenties in de tandartspraktijk, systematische benadering en de eerste hulp die de tandarts hier kan bieden. We tonen u waar je relevante digitale informatie vindt over reanimatie en tonen enkele educatieve video’s. De nadruk verschuift naar praktijkgericht aanleren van technieken van eerste hulp en reanimatie aan de hand van de meest recente richtlijnen hieromtrent. In kleine groepjes en onder leiding van ervaren instructeurs krijgt de cursist ruimschoots de gelegenheid om te oefenen. Senior experten staan ter beschikking om vragen te beantwoorden, ervaringen uit te wisselen of op een aantal items dieper in te gaan.

8:30-9:00: ontvangst
9:00-12:30: theorie + practische oefeningen in kleine groepen
12:30: Drink

Accreditering DG 1  AE: 20

De restauratie van de functie en esthetiek, zijn implantaten steeds een meerwaarde

 

Najaarscursus

15 en 16 november 2019 in Hotel “La Reserve” te Knokke

Spreker:

Alberto Fonzar

Afgestudeerd in geneeskunde en chirurgie in Triëst. Gespecialiseerd in Odontostomatology in Pisa, freelancer in Udine. Actief lid van SidP, waarvan hij secretaris, penningmeester en voorzitter was voor de periode van twee jaar 2012-2013. Auteur van internationale wetenschappelijke publicaties, spreker in cursussen en conferenties in Italië en in het buitenland.

Abstract

“Restoration of Function and Aesthetics: Implants are they always an added value ? “

In the last twenty years, implant therapy has changed the patient’s treatment plan, at times in a radical manner. Clinical evidence has positioned implants as one of the first choices of treatment for partially or fully edentulous patients and has influenced the decision to extract periodontitis-affected teeth, which in a number of cases may be treatable. The concept of early extraction of periodontally involved teeth and their replacement with dental implants is based on a perceived advantage of implants over teeth in terms of  unpredictability of tooth survival following treatment of periodontal disease, better long-term prognosis of implant- supported restorations in comparison to teeth or tooth-supported restorations, lack of complications in comparison with teeth, better function than teeth, better long-term cost–benefit,  better esthetics, and better patient satisfaction. However, it is questionable to which extent these postulations are supported by the current evidence. Is it possible a rational choice between teeth and implants in the decision-making process? If yes, how to choose? 

And what is the impact of implants in periodontal prosthesis procedures? The aim of the course is to try to answer this still opened questions and to give some clinical guidelines regarding the functional and aesthetic rehabilitation of patients affected by severe periodontal disease based on the available scientific data and my personal 30-year clinical experience.

Attendee will learn: 

 1. The benefit but also the limits of periodontal prosthetics and implant therapy in the rehabilitation of patients affected by severe periodontal disease.
 2. To carefully evaluate the cost/benefit ratio in both economical and biological point of view.
 3. To differentiate between dogmas and what is really fundamental for a long-term successful treatment.
 4. To consider the patient as the protagonist of treatment plan.

Friday 15 november

08.00 – 09.00: registration

09.00 – 10.30: Teeth or implants: where are we now? From euphoria to depression? Diagnosis and treatment of patients affected by  periodontal disease: what has changed, why has changed in our knowledge. From disease to patient-related periodontal therapy: the new EFP-AAP periodontal disease classification. 

10.30 – 11.00: coffee break

11.00 – 12.30: Non-surgical and surgical treatment of periodontal disease. Treatment options and expected results.  Open flap debridement: a compromised choice or valid treatment option? Current trends and limits of resection therapy in intrabony defect treatment plan: modern approach to resective surgery. Regenerative surgical procedures in periodontal therapy. Minimally invasive flaps: biological rationale, indications and limitations

12.30 – 14.00: lunch

14.00 – 15.30:.  Periodontal Prostesis: does it still make sense? The prosthesis in a periodontal patient: indications, limitations and current trends. Root resection and root amputation: when and how. Long-term clinical evaluation of treated patients. Teeth or implants as prosthetic abutments:how to make the right choice.  Rational of a patient-based treatment plan.

15.30 – 16.00: coffee break

16.00 – 17.50: Biology and biomechanics in implant placement. Number, length and diameter of implants: moving from a mechanical to a biological perspective. Timing of implant placement: immediate, early and late post-extraction implants. Ridge preservation: advantages and limits. Three-dimensional implant site preparation: traditional and piezoelectric techniques .The GBR in implantology: indications, limitations and alternative treatment options. Tilted implants, short implants: indications and limitations.

 

Saturday 16 november

08.00 – 09.00: registration

09.00 – 10.30: Periodontal and implant soft tissue management. The new EFP-AAP mucogingival deformities and conditions classification. Significance of keratinized tissue around teeth and implants. Classification of recessions and expected results. Techniques for covering root and peri-implant exposed surfaces.

10.30 – 11.00: coffee break

11.00 – 12.30: Soft-tissue volume defects mucogingival treatment. Periodontal and peri-implant ridge and papilla volume defects management. Connective tissue grafting: how to perform. Biomaterial replacement of autologous connective tissue. Periodontal treatment of “gummy” smile. Final conclusions and take-home messages. 

Accreditering:

DG: 6    AE: 50
DG: 7    AE: 10

Deze activiteit heeft een beperking op aantal deelnemers. Gelieve steeds het bewijs van inschrijving mee te brengen.

Nanotechnologie, bioactiviteit en biomimetica in de tandheelkunde

inschrijvingen open vanaf 1 augustus
Najaarssymposium

Zaterdag  19 oktober 2019 in 3 Square Gent

Spreker:

Prof.Em.Dr.Sc. Ronald M.H. Verbeeck (UGent)

Zijn wetenschappelijk onderzoek heeft geleid tot meer dan 190 wetenschappelijke publicaties in internationale tijdschriften met peer review, zoals de Journal of Dental Research en Biomaterials, en meer dan 150 bijdragen op internationale congressen waarvan vele op uitnodiging.

Abstract

Nanotechnologie, bioactiviteit en biomimetica in de tandheelkunde

Alhoewel nanotechnologie in de natuur inherent en door de mens reeds in de oudheid onbewust gebruikt wordt, kent deze technologie pas sinds het einde van vorige eeuw een explosieve opmars en expansie in de wetenschappelijke en industriële wereld. Nanotechnologie is de studie, de technologische ontwikkeling en het gebruik van de materie op nanoschaal (1-100 nm). Nanopartikels of nanomaterialen met dergelijke kleine afmetingen kunnen beduidend andere fysische en chemische eigenschappen vertonen dan het bulkmateriaal met dezelfde chemische samenstelling. Dit heeft geleid tot toepassingen en veelbelovende nieuwe ontwikkelingen in sectoren zoals de industrie, de landbouw, de voeding, de milieutechnologie, de gezondheidszorg en de geneeskunde. Alhoewel de vooruitgang van nanotechnologie in de tandheelkunde eerder traag verloopt, vergeleken met de toepassingen in de geneeskunde, is het gebruik van nanomaterialen in de algemene tandartspraktijk en de verschillende specialismen momenteel ook een realiteit geworden. Producten zoals nano-(hybride) composiet en nano-adhesieven voor directe restauraties, evenals het gebruik van nanopartikels als bekleding van het implantaatoppervlak, in polysiloxaan afdrukmaterialen, in kunststoffen en keramische materialen voor vaste en uitneembare prothesen, in glaceerlak en tandpasta zijn enkele voorbeelden van actuele toepassingen van nanotechnologie in de tandheelkunde. Deze relevante toepassingen worden besproken met aandacht voor de voor- en nadelen, de mogelijkheden en de eventuele risico’s. Ook wordt aandacht besteed aan toepassingen die weliswaar nog volop in ontwikkeling zijn, maar waarvan een toenemend aantal veelbelovende producten momenteel het stadium van een klinische evaluatie bereikt hebben. Tevens wordt duidelijk gemaakt dat nanotechnologie de basis vormt van de actuele trends in bioactiviteit en biomimetica.

Programma

8:30-9:00: Ontvangst
9:00-10:30: 1e lezing
10:30-11:00: koffiepauze
11:00-12:30: 2e lezing

Accreditering: DG: 4  AE: 20

Deze activiteit heeft een beperking op aantal deelnemers. Gelieve steeds het bewijs van inschrijving mee te brengen.

Burn-out, de verstandskies van de psyche

achtergrondVoorjaarssymposium

Zaterdag 16 maart 2019 in 3 Square Gent

Accreditering DG 2    AE: 20

Sprekers:

Wilma de Rek (1963)

is journalist bij de Volkskrant. Ze publiceerde eerder onder andere Stand-up filosoof, Canto Ostinato en Encyclopedie der Nederlanden (met Bert Wagendorp).

Witte Hoogendijk (1960)

is psychiater, hoogleraar en hoofd van de afdeling Psychiatrie bij Erasmus mc in Rotterdam. Hij was lid van de Gezondheidsraad en is gespecialiseerd in depressie.

Abstract

Evolutietherapie

Inleiding

Onze psychische gezondheid wordt beïnvloed door diep gelegen, evolutionair deels verouderde, emotie regulerende, hersengebieden. De laatste miljoenen jaren is daar een rationele hersenschors in en overheen gegroeid, waarmee we emoties, zoals angst en agressie, proberen te beteugelen. Dat lukt maar ten dele omdat de evolutie van onze hersenschors ver achterblijft bij de ontwikkelingen om ons heen. Wij zijn daardoor niet alleen een slaaf van ons onderbewustzijn, zoals Freud het noemde, maar ook nog eens een slaaf met verouderd gereedschap. Door meer begrip van de hierdoor ontstane relativiteit van de negatieve emoties, waar we zoveel last van hebben, kunnen we proberen ons uit deze mentale slavernij te bevrijden. Zo hoopt deze lezing de hersenschors een handje te helpen. Noem het Evolutietherapie. 

De evolutie van hersenen en gedrag

Vijfhonderd miljoen jaar geleden ontstonden zenuwen en zenuwknopen, zoals bij de platworm. Zo ontstonden de hersenen, die verschillende reflexen coördineren. Dit brengt de evolutie in een stroomversnelling. Organismen kunnen nu ook elkaar selecteren op uiterlijke kenmerken van kracht en efficiëntie om hun DNA voort te zetten. Hoewel bij de reptielen ook hormonale hersensystemen hun intrede doen voor de afstemming van gedrag, blijven het in wezen reflexen, instincten ten behoeve van de primaire behoeftes: voedsel om te overleven en seks om zich voort te planten. Nog latere soorten, de voorlopers van de mens en de mensaap, gingen rechtop lopen en kregen daardoor hun handen vrij om gereedschap en vuur te maken. Daardoor waren wij voor het eerst in de evolutie in staat de omgeving in belangrijke mate aan onszelf aan te laten passen, in plaats van andersom. 

Vanaf dat moment gaat de ontwikkeling echter zo snel dat de gunstige evolutionaire invloed te verwaarlozen is. Tegenwoordig kan ongeveer 20% van de mensen met zijn verouderde, emotie-regulerende hersengebieden de uitdagingen van de moderne tijd letterlijk en figuurlijk niet meer het ‘hoofd’ bieden en krijgt een psychiatrische stoornis. 

Slot

Kortom, wij zijn niet alleen onze hersenen, zoals Dick Swaab stelt, maar met een beetje Evolutietherapie kunnen wij ook de hersenen worden die wij willen zijn.

Deze activiteit heeft een beperking op aantal deelnemers. Gelieve steeds het bewijs van inschrijving mee te brengen.

Cariës, een wicked probleem

Voorjaarscursus

26 en 27 april 2019 in Hotel “La Reserve” te Knokke

Sprekers:

Prof. Dr. Em. Cor van Loveren:
Emeritus hoogleraar preventieve tandheelkunde aan het Academische Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA)

Dr. Guus van Strijp (ACTA):
Universitair hoofddocent en voorzitter van de sectie Cariologie van ACTA. Hij coördineert het onderwijs in de Cariologie binnen ACTA. 

Dr. Clarissa Bonifacio (ACTA):
Tandarts-pedodontoloog in het Stichting voor Bijzondere Tandheelkunde in Amsterdam (SBT) en  assistent-professor bij ACTA, waar zij het profiel in kindertandheelkunde coördineert van de Master in Oral Health Sciences (OHS).

 Dr. Niek Opdam (Nijmegen):
Universitair hoofddocent verbonden aan het Radboud UMC Nijmegen, hij doet onderzoek op het terrein van de restauratieve tandheelkunde met als speciale,  onderzoek in de algemene praktijk, secundaire cariës en gebitsslijtage.

PROGRAMMA

Vrijdag 26 april

9:00- 9:45:           Cariës een wicked probleem  Cor van Loveren

9:45- 10:30:         Quiz; Aan de hand van casuïstiek van bitewings (uit onderwijs, uit praktijken) wordt  de deelnemers   gevraagd te beslissen tot al dan niet restauratief ingrijpen. Niek Opdam

10:30-11:00         Koffiebreak

11:00- 11:45:       Cariësdetectie: De waarde van moderne detectietechnieken  Cor van Loveren

11:45- 12:30:       Microinvasieve behandeling voor cariës Clarissa Bonifacio:

12:30- 14:00:     Lunch

14:00- 14:45      Sealants Cor van Loveren

14:45-15:30:      Excaveren. Maar hoever? Niek Opdam

15:30- 16:00      Theepauze

16:00- 16:45:      Alternatieve behandelingen in het melkgebit: ART, Hall en NOCTP Clarissa Bonifacio

16:45- 17:30:      Secundaire cariës Niek Opdam

Zaterdag 27 april

9:00- 9:45:         Relatie voeding en tandcariës Cor van Loveren

9:45- 10:30:      CONSCARE: Integrated Conservative Oral Health Care. Risicogerichte tandheelkunde en levensduur  Niek Opdam

10:30-11:00      Koffiebreak

11:00- 11:45     CONSCARE (vervolg) Niek Opdam:

11:45 12:30:     Caries, HSPM (Hypomineralised Second Primary Molars)  and MIH (molar incisor
hypominaralization)  Clarissa Bonifacio

Abstract

Cariës: een wicked probleem

Een wicked probleem: de oplossing lijkt eenvoudig maar toch is het probleem weerbarstig. Dit geldt ook voor tandcariës: preventie lijkt eenvoudig en toch is er veel primaire cariës. De behandeling van primaire cariës lijkt eenvoudig en toch besteden we veel tijd aan de behandeling van secundaire cariës. Herhaling van het ontstaan van secundaire cariës leidt in de toekomst mogelijk tot tandverlies, daarom lijkt het goed zich te realiseren dat met ‘onnodig’ restauratief werk meer schade kan worden aangericht. Cariës kan je niet ‘wegboren’, maar moet door preventie en lifestyle verandering worden behandeld. Als we het succes van onze eerste behandeling van een element vergroten, kan vervolgschade voorkomen worden. Is dat een utopie? Hoe kunnen onnodige interventies voorkomen worden? Wanneer is restauratief ingrijpen ongewenst en wanneer echt noodzakelijk? En een lekkende vulling, een verkleurde rand, zijn dat voorboden van secundaire cariës? 

Deze cursus zal zich richten op de huidige stand van zaken van preventie en behandeling van primaire en secundaire cariës in het tijdelijk en blijvend gebit. Uitgangspunt is het kiezen van een behandeling op maat. Niet iedere patiënt is hetzelfde of zal even therapietrouw zijn aan uw adviezen. Met dit voor ogen zal gesproken worden over de huidige theorie van het cariës proces en de rol van de voeding hierbij. Wat betreft de preventie zal aandacht besteed worden aan het indicatiegebied van het verzegelen van fissuren en aan het Nexø-model. Mochten we onverhoopt het cariësproces niet tot stilstand hebben gebracht dan rest ons de volgende vragen. Wat bepaalde dit cariësrisico van de patiënt? Wordt die witte vlek laesie groter? Hoe meten we dat klinisch? Aanbevolen wordt een van de moderne cariëscores, ICDAS, Ekstrand of Nyvad te gebruiken om het cariësproces goed te kunnen monitoren. Kan dit alles met visuele inspectie of hebben we geavanceerde detectieapparatuur nodig? Gaat dit werken in de dagelijkse praktijk? Wanneer laesies een bepaalde diepte hebben bereikt dan zullen we toch een restauratieve behandeling moeten kiezen. Wordt dit dan NRC, ART, de Halltechniek of een traditionele restauratie? Is dit verschillend voor het tijdelijk of het blijvend gebit? Hoe denkt u hier eigenlijk over? Aan de hand van casuïstiek gebruikmakend van bitewings wordt u gevraagd te beslissen tot al dan niet restauratief ingrijpen. En dan secundaire cariës, wat is het?  Wat is de rol van de randspleet? Hoe voorkomen we het: door betere vullingen te maken of door lifestyleverandering? Tot slot, molar-incisor-hypomineralisation hoe gaan we daarmee om, in het tijdelijk en blijvend gebit.

Deze deels interactieve cursus zal een belangrijk gedeelte van de cariologie behandelen waarmee u in de praktijk uw voordeel zal kunnen doen. We hopen u allemaal te zien. 

Deze activiteit heeft een beperking op aantal deelnemers. Gelieve steeds het bewijs van inschrijving mee te brengen.

Mijn patiënt neemt medicatie, wat nu?

Najaarssymposium 13 oktober 2018

prof. dr. T. Christiaens (UGent)
prof. dr. em. J. Vanobbergen (UGent)

Locatie:
La Reserve Elizabetlaan 160,
8300 Knokke-Heist

Kostprijs:
leden 2018: gratis
niet-leden: 220€

PROGRAMMA

8:00-9:00: ontvangst
9:00-10:30: Voorschrijfprofiel van de Vlaamse tandarts (prof. dr. em. J. Vanobbergen)
Het voorschrijfprofiel van de Vlaamse tandarts in de recente jaren wordt doorgelicht.
Wat zijn mogelijke nevenwerkingen en interacties wanneer wij als tandarts NSAID’s of antibiotica voorschrijven? (prof.dr. T. Christiaens)
Soms wordt te weinig stilgestaan bij de nevenwerking en de interactie van geneesmiddelen die toch veel gebruikt worden in de tandheelkundige praktijk. Daarnaast zal worden stilgestaan bij relevante aandachtspunten voor tandartsen bij specifieke patiëntengroepen.

10:30-11:00: koffiepauze

11:00-12:30: Wat zijn de evidence based richtlijnen voor tandheelkundige behandelingen bij patiënten die anti-co medicatie nemen, bisfosfonaten, denosumab, … (prof. dr. em. J. Vanobbergen)
Enerzijds is er de vergrijzing van onze maatschappij en anderzijds zijn er de laatste jaren betere inzichten verworven die geleid hebben tot evidence based richtlijnen inzake tandheelkundig handelen bij patiënten die onder chronische medicatie staan. Vandaar het belang van een goede medische anamnese en een onderbouwd behandelplan dat rekening houdt met deze patiëntenkenmerken. Binnen deze lezing zal worden stilgestaan bij de deze aspecten van zorgverlening.
In diezelfde context is er heel wat evolutie in de benadering van wortelcariës. Wat met fluoride gebruik als medicatie?
Kan de BCFI website ons leven vergemakkelijken? (prof.dr. T. Christiaens)
Het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie heeft een zeer goed uitgebouwde website: www.bcfi.be
Daarenboven is er ook voor tablet/smartphone een versie voorzien en is er ook een gratis App voor Android en IOS (Apple).
Deze digitale middelen kunnen uitstekende hulpmiddelen zijn in het dagelijks werk van de tandarts.
12:30: drink ter afsluiting

Lustrumcongres 30 jaar VWVT

16,17 en 18 mei 2018

Gerodontologie

Elisabeth Center Antwerpen

Kostprijs

Leden 2018:  550€  (bij betaling voor 1 maart kan U na betalen van lidgeld 2018 genieten van een early bird korting op deze ledenprijs van 100 €: 450€)
Betaling na 1 mei: 600€
Niet-leden:  750€
Betaling na 1 mei: 800€

Deelname aan feestdiner in de “Aquariumzaal”:  160€ per persoon

Accreditering voor volgende deelgebieden: 1, 2, 4, 6 en 7 met totaal 80 AE

Meer informatie en inschrijving “Lustrumcongres 30 jaar VWVT”

Voorjaarssymposium: Tandheelkundige nomenclatuur en regelgeving: recentste evoluties

Zaterdag 25 Maart 2017

Abstract:

De verzekering geneeskundige verzorging die door het RIZIV beheerd wordt, heeft een belangrijke impact op de praktijkvoering van tandartsen. Denk maar bijvoorbeeld aan de vele getuigschriften voor verstrekte hulp die tandartsen dagdagelijks afleveren aan hun patiënten. De voorbije jaren werden belangrijke wijzigingen doorgevoerd in de regelgeving, dit onder andere om redenen van vereenvoudiging en om de patiënt nog beter te informeren over de kostprijs. De belangrijkste nieuwigheden op het vlak van het aanrekenen van zorg via de getuigschriften of de derdebetalersregeling worden toegelicht, eveneens passeren de recentste nomenclatuuraanpassingen de revue.

Meer informatie en inschrijving “Voorjaarssymposium: Tandheelkundige nomenclatuur en regelgeving: recentste evoluties”

Voorjaarscursus: Shadows of reality: X-ray imaging for dentists

Vrijdag & zaterdag 5 en 6 Mei 2017

Ongeveer de helft van de blootstelling aan ioniserende straling van de Belgische bevolking is toe te schrijven aan medische toepassingen (2,3 mSv per persoon per jaar). België is hiermee koploper binnen Europa. De tandheelkundige onderzoeken zijn goed voor één vierde van de diagnostische onderzoeken met ioniserende straling, maar het aandeel in de dosis is echter veel lager. Waar de typische tandheelkundige technieken zeer lage dosissen gebruiken, doet met de opkomst van de dentale cone beam CT, ook een techniek met een hogere dosis – 5 tot 20 maal hoger dan een intra-orale of panoramische opname – haar intrede binnen de tandheelkunde.

Meer informatie en inschrijving “Voorjaarscursus: Shadows of reality: X-ray imaging for dentists”

Najaarscursus: Oncologie voor de tandheelkundige professie

Najaarscursus: 17 en 18 November 2017

Sprekers:

Professor Dr. Isaäc van der Waal

Professor Dr. Filip Lardon

Mevr. Dr. Patricia Doornaert

Mevr. Dr. Katleen Michiels

Professor Dr. Pol Specenier

Professor Dr. Tim Van den Wyngaert

Dr. Roos Leroy

Locatie:

La Réserve
Elisabethlaan 160, Knokke

Kostprijs:

Leden in orde met lidgeld: 420 euro
Niet-leden: 620 euro

PROGRAMMA

Vrijdag 17 november

09.00- 09.45 u: ”Kanker; inzichten en vooruitzichten”
Spreker: prof. dr. Filip Lardon, diensthoofd Centrum voor Oncologisch Onderzoek, Universiteit Antwerpen.

09.45- 10.15 u: “Epidemiologie van kanker, met inbegrip van mondkanker”
Spreker: dr. Roos Leroy, Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE), Brussel.

10:15- 10.30 u: “Discussie”

10.30-11.00 u: Koffiepauze

11.00- 12.30 u: ”Mondkanker, in het bijzonder slijmvlieskanker”
Spreker: prof. dr. Isaäc van der Waal, VU medisch centrum/ ACTA, Amsterdam

12.30- 14.00 u: Lunch

14.00- 14.45 u: “Bestraling van de mondkankerpatiënt; een overzicht van de mogelijkheden en beperkingen”
Spreker: mevr. dr. Patricia Doornaert, radioloog, Universitair Medisch Centrum Utrecht

14.45- 15.30 u: ”Bijwerkingen van bestraling op mond en kaak en behandeling en zo mogelijk preventie daarvan”
Spreker: mevr. dr. Katleen Michiels, tandarts-parodontoloog te Antwerpen

15.30- 16.00 u: Koffiepauze

16.00- 16.45 u: “Mogelijkheden en beperkingen van chemotherapie in het algemeen en bij behandeling van patiënten met mondkanker in het bijzonder ”
Spreker: prof. dr. Pol Specenier, Medische Oncologie aan de Universiteit Antwerpen

16.45- 17.30 uur “Medicijngerelateerde osteonecrose van het kaakbot”
Spreker: Prof. dr. Tim Van den Wijngaert, Universiteit van Antwerpen.

17:30u: Drink
Zaterdag 18 november

09.00- 09.45 uur “De andere mondkankers”
Spreker: prof. dr. Isaäc van der Waal

09.45- 10.30 uur “Pigmentaties van het mondslijmvlies”
Spreker: prof. dr. Isaäc van der Waal

10.30- 11.00 uur Koffie

11.00- 11.45 uur “Leukoplakie en daarop gelijkende afwijkingen”
Spreker: prof. dr. Isaäc van der Waal

11.45- 12.30 uur “Lichen planus en lichenoïde afwijkingen”
Spreker: prof. dr. Isaäc van der Waal

12.30 uur : Drink

Meer informatie en inschrijving “Najaarscursus: Oncologie voor de tandheelkundige professie”

Voorjaarsymposium: Mindfulness: have you washed your brain?

5 maart 2016

Spreker: Dhr. Bjorn Prins (Artevelde Hoge School Gent)

Locatie: 3 Square Village Gent ; Rijvisschestraat 124 9052 Zwijnaarde

Ontvangst vanaf 8:30u, start 9:00u tot 12:30u

Kostprijs: Gratis voor leden  Niet-leden: 195 euro

Programma: klik hier

Voorjaarscursus: Grensverleggend adhesief restaureren

Voorjaarscursus: 15 en 16 april 
Sprekers: Prof. Dr. Bart Van Meerbeek (KUL)
                 Marco Gresnigt (Groningen)                 
                 Dr. Kirsten Van Landuyt (KUL)                     
Locatie:     La Réserve, Knokke (overnachtingen enkel via hotel te regelen ovv cursus)
Folder aankondiging vindt u hier. 
Gewijzigd programma vindt u hier.
Kostprijs: Leden: 395 euro  niet-leden 595 euro
 
 
login of registreer om in te schrijven voor dit Activiteit.

Druggebruik en tandheelkunde

Najaarssymposium: 19 november

Spreker: Prof. Dr. Geert Dom (U Antwerpen)
Dr Lieve De Backer
Locatie: Den Bell,  Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen

Kostprijs: Gratis voor leden

Niet-leden: 195 euro
meer informatie hier

Najaarscursus: De uitneembare gebitsprothese

“Toothless but not Hopeless
The way to successful removable dentures”
Najaarscursus: 7 en 8 oktober
Sprekers: Prof. Dr. Regina Mericske (Universiteit Bern)
                  Meister Zahntechniker Max Bosshart 
Locatie: 3 Square Gent , Rijvisschestraat 124 9052 Zwijnaarde
Programma vindt U hier
 
Kostprijs: leden. 395€  niet-leden 595 euro  niet-tandarts: 420 euro
Inschrijven na  25 september 2016:
leden: 495 euro  niet-leden: 695 euro niet-tandarts: 520 euro
 
 
login of registreer om in te schrijven voor dit Activiteit.AttachmentSize
AttachmentSize

folder prothese.pdf673.22 KB