Mijn patiënt neemt medicatie, wat nu?

Najaarssymposium 13 oktober 2018

prof. dr. T. Christiaens (UGent)
prof. dr. em. J. Vanobbergen (UGent)

Locatie:
La Reserve Elizabetlaan 160,
8300 Knokke-Heist

Kostprijs:
leden 2018: gratis
niet-leden: 220€

PROGRAMMA

8:00-9:00: ontvangst
9:00-10:30: Voorschrijfprofiel van de Vlaamse tandarts (prof. dr. em. J. Vanobbergen)
Het voorschrijfprofiel van de Vlaamse tandarts in de recente jaren wordt doorgelicht.
Wat zijn mogelijke nevenwerkingen en interacties wanneer wij als tandarts NSAID’s of antibiotica voorschrijven? (prof.dr. T. Christiaens)
Soms wordt te weinig stilgestaan bij de nevenwerking en de interactie van geneesmiddelen die toch veel gebruikt worden in de tandheelkundige praktijk. Daarnaast zal worden stilgestaan bij relevante aandachtspunten voor tandartsen bij specifieke patiëntengroepen.

10:30-11:00: koffiepauze

11:00-12:30: Wat zijn de evidence based richtlijnen voor tandheelkundige behandelingen bij patiënten die anti-co medicatie nemen, bisfosfonaten, denosumab, … (prof. dr. em. J. Vanobbergen)
Enerzijds is er de vergrijzing van onze maatschappij en anderzijds zijn er de laatste jaren betere inzichten verworven die geleid hebben tot evidence based richtlijnen inzake tandheelkundig handelen bij patiënten die onder chronische medicatie staan. Vandaar het belang van een goede medische anamnese en een onderbouwd behandelplan dat rekening houdt met deze patiëntenkenmerken. Binnen deze lezing zal worden stilgestaan bij de deze aspecten van zorgverlening.
In diezelfde context is er heel wat evolutie in de benadering van wortelcariës. Wat met fluoride gebruik als medicatie?
Kan de BCFI website ons leven vergemakkelijken? (prof.dr. T. Christiaens)
Het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie heeft een zeer goed uitgebouwde website: www.bcfi.be
Daarenboven is er ook voor tablet/smartphone een versie voorzien en is er ook een gratis App voor Android en IOS (Apple).
Deze digitale middelen kunnen uitstekende hulpmiddelen zijn in het dagelijks werk van de tandarts.
12:30: drink ter afsluiting

Lustrumcongres 30 jaar VWVT

16,17 en 18 mei 2018

Gerodontologie

Elisabeth Center Antwerpen

Kostprijs

Leden 2018:  550€  (bij betaling voor 1 maart kan U na betalen van lidgeld 2018 genieten van een early bird korting op deze ledenprijs van 100 €: 450€)
Betaling na 1 mei: 600€
Niet-leden:  750€
Betaling na 1 mei: 800€

Deelname aan feestdiner in de “Aquariumzaal”:  160€ per persoon

Accreditering voor volgende deelgebieden: 1, 2, 4, 6 en 7 met totaal 80 AE

Meer informatie en inschrijving “Lustrumcongres 30 jaar VWVT”