De restauratie van de functie en esthetiek, zijn implantaten steeds een meerwaarde

 

Najaarscursus

15 en 16 november 2019 in Hotel “La Reserve” te Knokke

Spreker:

Alberto Fonzar

Afgestudeerd in geneeskunde en chirurgie in Triëst. Gespecialiseerd in Odontostomatology in Pisa, freelancer in Udine. Actief lid van SidP, waarvan hij secretaris, penningmeester en voorzitter was voor de periode van twee jaar 2012-2013. Auteur van internationale wetenschappelijke publicaties, spreker in cursussen en conferenties in Italië en in het buitenland.

Abstract

“Restoration of Function and Aesthetics: Implants are they always an added value ? “

In the last twenty years, implant therapy has changed the patient’s treatment plan, at times in a radical manner. Clinical evidence has positioned implants as one of the first choices of treatment for partially or fully edentulous patients and has influenced the decision to extract periodontitis-affected teeth, which in a number of cases may be treatable. The concept of early extraction of periodontally involved teeth and their replacement with dental implants is based on a perceived advantage of implants over teeth in terms of  unpredictability of tooth survival following treatment of periodontal disease, better long-term prognosis of implant- supported restorations in comparison to teeth or tooth-supported restorations, lack of complications in comparison with teeth, better function than teeth, better long-term cost–benefit,  better esthetics, and better patient satisfaction. However, it is questionable to which extent these postulations are supported by the current evidence. Is it possible a rational choice between teeth and implants in the decision-making process? If yes, how to choose? 

And what is the impact of implants in periodontal prosthesis procedures? The aim of the course is to try to answer this still opened questions and to give some clinical guidelines regarding the functional and aesthetic rehabilitation of patients affected by severe periodontal disease based on the available scientific data and my personal 30-year clinical experience.

Attendee will learn: 

  1. The benefit but also the limits of periodontal prosthetics and implant therapy in the rehabilitation of patients affected by severe periodontal disease.
  2. To carefully evaluate the cost/benefit ratio in both economical and biological point of view.
  3. To differentiate between dogmas and what is really fundamental for a long-term successful treatment.
  4. To consider the patient as the protagonist of treatment plan.

Friday 15 november

08.00 – 09.00: registration

09.00 – 10.30: Teeth or implants: where are we now? From euphoria to depression? Diagnosis and treatment of patients affected by  periodontal disease: what has changed, why has changed in our knowledge. From disease to patient-related periodontal therapy: the new EFP-AAP periodontal disease classification. 

10.30 – 11.00: coffee break

11.00 – 12.30: Non-surgical and surgical treatment of periodontal disease. Treatment options and expected results.  Open flap debridement: a compromised choice or valid treatment option? Current trends and limits of resection therapy in intrabony defect treatment plan: modern approach to resective surgery. Regenerative surgical procedures in periodontal therapy. Minimally invasive flaps: biological rationale, indications and limitations

12.30 – 14.00: lunch

14.00 – 15.30:.  Periodontal Prostesis: does it still make sense? The prosthesis in a periodontal patient: indications, limitations and current trends. Root resection and root amputation: when and how. Long-term clinical evaluation of treated patients. Teeth or implants as prosthetic abutments:how to make the right choice.  Rational of a patient-based treatment plan.

15.30 – 16.00: coffee break

16.00 – 17.50: Biology and biomechanics in implant placement. Number, length and diameter of implants: moving from a mechanical to a biological perspective. Timing of implant placement: immediate, early and late post-extraction implants. Ridge preservation: advantages and limits. Three-dimensional implant site preparation: traditional and piezoelectric techniques .The GBR in implantology: indications, limitations and alternative treatment options. Tilted implants, short implants: indications and limitations.

 

Saturday 16 november

08.00 – 09.00: registration

09.00 – 10.30: Periodontal and implant soft tissue management. The new EFP-AAP mucogingival deformities and conditions classification. Significance of keratinized tissue around teeth and implants. Classification of recessions and expected results. Techniques for covering root and peri-implant exposed surfaces.

10.30 – 11.00: coffee break

11.00 – 12.30: Soft-tissue volume defects mucogingival treatment. Periodontal and peri-implant ridge and papilla volume defects management. Connective tissue grafting: how to perform. Biomaterial replacement of autologous connective tissue. Periodontal treatment of “gummy” smile. Final conclusions and take-home messages. 

Accreditering:

DG: 6    AE: 50
DG: 7    AE: 10

Deze activiteit heeft een beperking op aantal deelnemers. Gelieve steeds het bewijs van inschrijving mee te brengen.

Nanotechnologie, bioactiviteit en biomimetica in de tandheelkunde

inschrijvingen open vanaf 1 augustus
Najaarssymposium

Zaterdag  19 oktober 2019 in 3 Square Gent

Spreker:

Prof.Em.Dr.Sc. Ronald M.H. Verbeeck (UGent)

Zijn wetenschappelijk onderzoek heeft geleid tot meer dan 190 wetenschappelijke publicaties in internationale tijdschriften met peer review, zoals de Journal of Dental Research en Biomaterials, en meer dan 150 bijdragen op internationale congressen waarvan vele op uitnodiging.

Abstract

Nanotechnologie, bioactiviteit en biomimetica in de tandheelkunde

Alhoewel nanotechnologie in de natuur inherent en door de mens reeds in de oudheid onbewust gebruikt wordt, kent deze technologie pas sinds het einde van vorige eeuw een explosieve opmars en expansie in de wetenschappelijke en industriële wereld. Nanotechnologie is de studie, de technologische ontwikkeling en het gebruik van de materie op nanoschaal (1-100 nm). Nanopartikels of nanomaterialen met dergelijke kleine afmetingen kunnen beduidend andere fysische en chemische eigenschappen vertonen dan het bulkmateriaal met dezelfde chemische samenstelling. Dit heeft geleid tot toepassingen en veelbelovende nieuwe ontwikkelingen in sectoren zoals de industrie, de landbouw, de voeding, de milieutechnologie, de gezondheidszorg en de geneeskunde. Alhoewel de vooruitgang van nanotechnologie in de tandheelkunde eerder traag verloopt, vergeleken met de toepassingen in de geneeskunde, is het gebruik van nanomaterialen in de algemene tandartspraktijk en de verschillende specialismen momenteel ook een realiteit geworden. Producten zoals nano-(hybride) composiet en nano-adhesieven voor directe restauraties, evenals het gebruik van nanopartikels als bekleding van het implantaatoppervlak, in polysiloxaan afdrukmaterialen, in kunststoffen en keramische materialen voor vaste en uitneembare prothesen, in glaceerlak en tandpasta zijn enkele voorbeelden van actuele toepassingen van nanotechnologie in de tandheelkunde. Deze relevante toepassingen worden besproken met aandacht voor de voor- en nadelen, de mogelijkheden en de eventuele risico’s. Ook wordt aandacht besteed aan toepassingen die weliswaar nog volop in ontwikkeling zijn, maar waarvan een toenemend aantal veelbelovende producten momenteel het stadium van een klinische evaluatie bereikt hebben. Tevens wordt duidelijk gemaakt dat nanotechnologie de basis vormt van de actuele trends in bioactiviteit en biomimetica.

Programma

8:30-9:00: Ontvangst
9:00-10:30: 1e lezing
10:30-11:00: koffiepauze
11:00-12:30: 2e lezing

Accreditering: DG: 4  AE: 20

Deze activiteit heeft een beperking op aantal deelnemers. Gelieve steeds het bewijs van inschrijving mee te brengen.

Burn-out, de verstandskies van de psyche

achtergrondVoorjaarssymposium

Zaterdag 16 maart 2019 in 3 Square Gent

Accreditering DG 2    AE: 20

Sprekers:

Wilma de Rek (1963)

is journalist bij de Volkskrant. Ze publiceerde eerder onder andere Stand-up filosoof, Canto Ostinato en Encyclopedie der Nederlanden (met Bert Wagendorp).

Witte Hoogendijk (1960)

is psychiater, hoogleraar en hoofd van de afdeling Psychiatrie bij Erasmus mc in Rotterdam. Hij was lid van de Gezondheidsraad en is gespecialiseerd in depressie.

Abstract

Evolutietherapie

Inleiding

Onze psychische gezondheid wordt beïnvloed door diep gelegen, evolutionair deels verouderde, emotie regulerende, hersengebieden. De laatste miljoenen jaren is daar een rationele hersenschors in en overheen gegroeid, waarmee we emoties, zoals angst en agressie, proberen te beteugelen. Dat lukt maar ten dele omdat de evolutie van onze hersenschors ver achterblijft bij de ontwikkelingen om ons heen. Wij zijn daardoor niet alleen een slaaf van ons onderbewustzijn, zoals Freud het noemde, maar ook nog eens een slaaf met verouderd gereedschap. Door meer begrip van de hierdoor ontstane relativiteit van de negatieve emoties, waar we zoveel last van hebben, kunnen we proberen ons uit deze mentale slavernij te bevrijden. Zo hoopt deze lezing de hersenschors een handje te helpen. Noem het Evolutietherapie. 

De evolutie van hersenen en gedrag

Vijfhonderd miljoen jaar geleden ontstonden zenuwen en zenuwknopen, zoals bij de platworm. Zo ontstonden de hersenen, die verschillende reflexen coördineren. Dit brengt de evolutie in een stroomversnelling. Organismen kunnen nu ook elkaar selecteren op uiterlijke kenmerken van kracht en efficiëntie om hun DNA voort te zetten. Hoewel bij de reptielen ook hormonale hersensystemen hun intrede doen voor de afstemming van gedrag, blijven het in wezen reflexen, instincten ten behoeve van de primaire behoeftes: voedsel om te overleven en seks om zich voort te planten. Nog latere soorten, de voorlopers van de mens en de mensaap, gingen rechtop lopen en kregen daardoor hun handen vrij om gereedschap en vuur te maken. Daardoor waren wij voor het eerst in de evolutie in staat de omgeving in belangrijke mate aan onszelf aan te laten passen, in plaats van andersom. 

Vanaf dat moment gaat de ontwikkeling echter zo snel dat de gunstige evolutionaire invloed te verwaarlozen is. Tegenwoordig kan ongeveer 20% van de mensen met zijn verouderde, emotie-regulerende hersengebieden de uitdagingen van de moderne tijd letterlijk en figuurlijk niet meer het ‘hoofd’ bieden en krijgt een psychiatrische stoornis. 

Slot

Kortom, wij zijn niet alleen onze hersenen, zoals Dick Swaab stelt, maar met een beetje Evolutietherapie kunnen wij ook de hersenen worden die wij willen zijn.

Deze activiteit heeft een beperking op aantal deelnemers. Gelieve steeds het bewijs van inschrijving mee te brengen.

Cariës, een wicked probleem

Voorjaarscursus

26 en 27 april 2019 in Hotel “La Reserve” te Knokke

Sprekers:

Prof. Dr. Em. Cor van Loveren:
Emeritus hoogleraar preventieve tandheelkunde aan het Academische Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA)

Dr. Guus van Strijp (ACTA):
Universitair hoofddocent en voorzitter van de sectie Cariologie van ACTA. Hij coördineert het onderwijs in de Cariologie binnen ACTA. 

Dr. Clarissa Bonifacio (ACTA):
Tandarts-pedodontoloog in het Stichting voor Bijzondere Tandheelkunde in Amsterdam (SBT) en  assistent-professor bij ACTA, waar zij het profiel in kindertandheelkunde coördineert van de Master in Oral Health Sciences (OHS).

 Dr. Niek Opdam (Nijmegen):
Universitair hoofddocent verbonden aan het Radboud UMC Nijmegen, hij doet onderzoek op het terrein van de restauratieve tandheelkunde met als speciale,  onderzoek in de algemene praktijk, secundaire cariës en gebitsslijtage.

PROGRAMMA

Vrijdag 26 april

9:00- 9:45:           Cariës een wicked probleem  Cor van Loveren

9:45- 10:30:         Quiz; Aan de hand van casuïstiek van bitewings (uit onderwijs, uit praktijken) wordt  de deelnemers   gevraagd te beslissen tot al dan niet restauratief ingrijpen. Niek Opdam

10:30-11:00         Koffiebreak

11:00- 11:45:       Cariësdetectie: De waarde van moderne detectietechnieken  Cor van Loveren

11:45- 12:30:       Microinvasieve behandeling voor cariës Clarissa Bonifacio:

12:30- 14:00:     Lunch

14:00- 14:45      Sealants Cor van Loveren

14:45-15:30:      Excaveren. Maar hoever? Niek Opdam

15:30- 16:00      Theepauze

16:00- 16:45:      Alternatieve behandelingen in het melkgebit: ART, Hall en NOCTP Clarissa Bonifacio

16:45- 17:30:      Secundaire cariës Niek Opdam

Zaterdag 27 april

9:00- 9:45:         Relatie voeding en tandcariës Cor van Loveren

9:45- 10:30:      CONSCARE: Integrated Conservative Oral Health Care. Risicogerichte tandheelkunde en levensduur  Niek Opdam

10:30-11:00      Koffiebreak

11:00- 11:45     CONSCARE (vervolg) Niek Opdam:

11:45 12:30:     Caries, HSPM (Hypomineralised Second Primary Molars)  and MIH (molar incisor
hypominaralization)  Clarissa Bonifacio

Abstract

Cariës: een wicked probleem

Een wicked probleem: de oplossing lijkt eenvoudig maar toch is het probleem weerbarstig. Dit geldt ook voor tandcariës: preventie lijkt eenvoudig en toch is er veel primaire cariës. De behandeling van primaire cariës lijkt eenvoudig en toch besteden we veel tijd aan de behandeling van secundaire cariës. Herhaling van het ontstaan van secundaire cariës leidt in de toekomst mogelijk tot tandverlies, daarom lijkt het goed zich te realiseren dat met ‘onnodig’ restauratief werk meer schade kan worden aangericht. Cariës kan je niet ‘wegboren’, maar moet door preventie en lifestyle verandering worden behandeld. Als we het succes van onze eerste behandeling van een element vergroten, kan vervolgschade voorkomen worden. Is dat een utopie? Hoe kunnen onnodige interventies voorkomen worden? Wanneer is restauratief ingrijpen ongewenst en wanneer echt noodzakelijk? En een lekkende vulling, een verkleurde rand, zijn dat voorboden van secundaire cariës? 

Deze cursus zal zich richten op de huidige stand van zaken van preventie en behandeling van primaire en secundaire cariës in het tijdelijk en blijvend gebit. Uitgangspunt is het kiezen van een behandeling op maat. Niet iedere patiënt is hetzelfde of zal even therapietrouw zijn aan uw adviezen. Met dit voor ogen zal gesproken worden over de huidige theorie van het cariës proces en de rol van de voeding hierbij. Wat betreft de preventie zal aandacht besteed worden aan het indicatiegebied van het verzegelen van fissuren en aan het Nexø-model. Mochten we onverhoopt het cariësproces niet tot stilstand hebben gebracht dan rest ons de volgende vragen. Wat bepaalde dit cariësrisico van de patiënt? Wordt die witte vlek laesie groter? Hoe meten we dat klinisch? Aanbevolen wordt een van de moderne cariëscores, ICDAS, Ekstrand of Nyvad te gebruiken om het cariësproces goed te kunnen monitoren. Kan dit alles met visuele inspectie of hebben we geavanceerde detectieapparatuur nodig? Gaat dit werken in de dagelijkse praktijk? Wanneer laesies een bepaalde diepte hebben bereikt dan zullen we toch een restauratieve behandeling moeten kiezen. Wordt dit dan NRC, ART, de Halltechniek of een traditionele restauratie? Is dit verschillend voor het tijdelijk of het blijvend gebit? Hoe denkt u hier eigenlijk over? Aan de hand van casuïstiek gebruikmakend van bitewings wordt u gevraagd te beslissen tot al dan niet restauratief ingrijpen. En dan secundaire cariës, wat is het?  Wat is de rol van de randspleet? Hoe voorkomen we het: door betere vullingen te maken of door lifestyleverandering? Tot slot, molar-incisor-hypomineralisation hoe gaan we daarmee om, in het tijdelijk en blijvend gebit.

Deze deels interactieve cursus zal een belangrijk gedeelte van de cariologie behandelen waarmee u in de praktijk uw voordeel zal kunnen doen. We hopen u allemaal te zien. 

Deze activiteit heeft een beperking op aantal deelnemers. Gelieve steeds het bewijs van inschrijving mee te brengen.