Stralen om te zien

Najaarssymposium

17 oktober 2020: volzet

5 december 2020

“Stralen om te zien”
Prof. Dr. G. Hommez (U Gent)

3 Square, Gent

Accreditering goedgekeurd DG 3

Deze cursus is volledig gericht op het verantwoord omgaan met röntgenstraling in de praktijk, met bijzonder veel aandacht voor radioprotectie. Bescherming van zowel practicus als patiënt spreken voor zich. Maar minstens even belangrijk is het afbakenen van gebruik voor röntgen opnames. Verschillende richtlijnen worden in de lezing verwerkt, zowel voor peri-apicale als panoramische opnames. De opkomst van cone-beam CT opnames hebben veel extra mogelijkheden gecreëerd, maar door hun nog hogere dosis is bij dit soort opnames extra aandacht vereist voor stralingbescherming. De lezing wordt interactief opgezet waarbij de deelnemers actief antwoorden op vragen (met stembakjes).

8:30-9:00: ontvangst
9:00-12:30: voordracht
12:30: drink (afgelast wegens corona)

Deze cursus is met een beperkt aantal deelnemers, deelname na inschrijven bepaald volgens datum betaling

De patiënt op de tandartsstoel medisch doorgelicht

Najaarscursus

27 november

La Reserve, Knokke

 

Sprekers:

Prof Dr Ann Mertens – Adjunct-kliniekhoofd Dienst Endocrinologie, UZ Leuven

Prof Dr Marc Coppens – Afdelingshoofd Chirurgisch dagziekenhuis en kliniekhoofd Dienst Anesthesie, UZ Gent

Prof Dr Sandra Nuyts – Staflid radiotherapie-oncologie, UZ Leuven

Prof. Dr Tim van de Wyngaert – Senior staflid nucleaire geneeskunde, UZ Antwerpen

Prof Dr Kristel Van Calsteren – Staflid gynaecologie en verloskunde, UZ Leuven

Prof Dr Johannes Veeser – Geneesheer-Resident Psychiatrie en medische psychologie, UVC Brugmann

Prof Dr Pieter Depuydt – Coördinator Dienst Intensieve Zorg (UZ Gent), Heymans Instituut voor Farmacologie (UGent)

Dr Roos Leroy – Senior onderzoeker Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE), Brussel en parodontoloog

Programma:

9.00 – 9.45 De patiënt met diabetes in de tandartsstoel – Prof Dr Ann Mertens

9.45 – 10.30 De cardiaal belaste patiënt in de tandartsstoel – Prof Dr Marc Coppens

Pauze

11.00 – 11.45 De (ex-) oncologische patiënt in de tandartsstoel – Prof Dr Sandra Nuyts

11.45 – 12.30 De patiënt met osteoporose in de tandartsstoel – Prof. Dr Tim van de Wyngaert

Pauze

14.00 – 14.45 De zwangere patiënte in de tandartsstoel – Prof Dr Kristel Van Calsteren

14.45 – 15.30 De (ex-)verslaafde patiënt in de tandartsstoel – Prof Dr Johannes Veeser

Pauze

16.00 – 16.45 Antimicrobiële resistentie en andere gevolgen van (overmatig) antibioticagebruik – Prof Dr Pieter Depuydt 

16.45 – 17.30 Hoe schrijven we antibiotica op een verantwoorde manier voor in de tandartspraktijk – Dr Roos Leroy

 

Dit is een cursus met beperkt aantal deelnemers, inschrijving is volgens datum van betaling van inschrijvingssom.

CPR: een opfrissing

Voorjaarssymposium

7 maart 2020

“CPR: een opfrissing”

Prof. Dr. M. Coppens (U Gent)
Dr. Björn Heyse (UGent)
Dr. Sandrine Herbelet (UGent)

3 Square, Gent

De tandarts kan in de dagelijkse praktijk plots geconfronteerd worden met medische urgenties. De publieke opinie is van mening dat de tandarts in staat moet zijn om dit tijdig te herkennen, eerste hulp te bieden en reanimatie te starten indien nodig. In de tandheelkundige literatuur verschijnen meer en meer artikels over het belang van simulatietraining in medische urgenties: de patiënt met hartklachten, de anafylactische shock, astma aanval, herseninfarct of ‘stroke’,… Er wordt steeds meer de nadruk gelegd op het voorkomen van hartstilstand door een systematische benadering van de acuut zieke patiënt via het ABCDE protocol (Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure).

In deze cursus wordt dieper ingegaan op de aard en incidentie van medische urgenties in de tandartspraktijk, systematische benadering en de eerste hulp die de tandarts hier kan bieden. We tonen u waar je relevante digitale informatie vindt over reanimatie en tonen enkele educatieve video’s. De nadruk verschuift naar praktijkgericht aanleren van technieken van eerste hulp en reanimatie aan de hand van de meest recente richtlijnen hieromtrent. In kleine groepjes en onder leiding van ervaren instructeurs krijgt de cursist ruimschoots de gelegenheid om te oefenen. Senior experten staan ter beschikking om vragen te beantwoorden, ervaringen uit te wisselen of op een aantal items dieper in te gaan.

8:30-9:00: ontvangst
9:00-12:30: theorie + practische oefeningen in kleine groepen
12:30: Drink

Accreditering DG 1  AE: 20

Het Systeem Ontrafeld

Voorjaarscursus

vrijdag 25  september 2020

Door de corona-perikelen zijn we genoodzaakt deze cursus in te korten tot 1 dag. Het confronteren van de verschillende toestellen hands-on is nu niet haalbaar gezien de geldende maatregelen. Om toch alle onderwerpen aan bod te laten komen hebben we, in overleg met de spreker, een nieuw schema opgemaakt met live-stream vanuit Duitsland met de fabrikanten en een demonstratie vanuit Giessen. De dag zal iets langer uitvallen (we starten om 8:30u en eindigen om 18:00u). Er is een nieuwe aanvraag gedaan voor extra accreditering van dit anderhalf uur, dus total 50AE. Deze beslissing van de accrediteringscommisie is pas volgende maand, doch wij zien geen reden om dit te weigeren.

“Tearing the system apart
Intra-oral scanning: options, opportunities and limitations”

Prof. Dr. Bernd Wöstmann and Dr. A. Schlenz (Justus Liebig University Giessen, Germany)

La Reserve, Knokke

Accreditering goedgekeurd DG 7 (Tot nu 40AE, 10AE extra aangevraagd)

Abstract en programma:

Intraoral scanning is the most interesting actual development in modern prosthodontics. It is the decisive step that makes it possible to circumvent the error prone traditional way of impression taking and model casting. Up to now nearly all CAD/CAM based milling and manufacturing processes are based mostly on the scanning of traditional gypsum casts. Dentistry in the future will be clearly digital (think of traditional and digital photography and the rapid change in this field) and it is only a matter time until the traditional impression becomes obsolete. Contemporary intraoral scanners meanwhile deliver a precision that is at least comparable to conventional impression taking when it comes to the reproduction of a single quadrant even in implant prosthodontics. However, reproducing a full arch or edentulous tissues is still difficult. Results of recent research suggest that this is altogether more a question of the software than the hardware.

The course will cover the topics together with appropriate case examples.

Vrijdag 25 september

08.00- 08.30 :  reception
08.30-10.00 :  Evolution of intraoral scanners. Why should I buy a scanner?
10.00-10.30 : pauze
10.30-12.00 : What about the accuracy? Single restorations, implants, full arch, orthodontics 12.00-12.45 : The digital workflow
12.45-13.45 : lunch
13.45-14.30 : Jaw relation recording – Are scanners a real alternative?
14.30-16.00 uur : New options with intraoral scanners in implant prosthodontics . What extra options do we have? Follow-up, analysing tooth movement, wear, erosion, caries detection, shade selection, “smile-design”  
16.00-16.30 : pauze
16.30-18.00 uur : Where are we heading? Further development of digital impressioning, how to prepare for the future . 
– live demonstration with videolink from the university of Giessen
– Panel discussion 

Deze cursus is met een beperkt aantal deelnemers, deelname na inschrijven bepaald volgens datum betaling