Het Systeem Ontrafeld

Voorjaarscursus

vrijdag 25  september 2020

Door de corona-perikelen zijn we genoodzaakt deze cursus in te korten tot 1 dag. Het confronteren van de verschillende toestellen hands-on is nu niet haalbaar gezien de geldende maatregelen. Om toch alle onderwerpen aan bod te laten komen hebben we, in overleg met de spreker, een nieuw schema opgemaakt met live-stream vanuit Duitsland met de fabrikanten en een demonstratie vanuit Giessen. De dag zal iets langer uitvallen (we starten om 8:30u en eindigen om 18:00u). Er is een nieuwe aanvraag gedaan voor extra accreditering van dit anderhalf uur, dus total 50AE. Deze beslissing van de accrediteringscommisie is pas volgende maand, doch wij zien geen reden om dit te weigeren.

“Tearing the system apart
Intra-oral scanning: options, opportunities and limitations”

Prof. Dr. Bernd Wöstmann and Dr. A. Schlenz (Justus Liebig University Giessen, Germany)

La Reserve, Knokke

Accreditering goedgekeurd DG 7 (Tot nu 40AE, 10AE extra aangevraagd)

Abstract en programma:

Intraoral scanning is the most interesting actual development in modern prosthodontics. It is the decisive step that makes it possible to circumvent the error prone traditional way of impression taking and model casting. Up to now nearly all CAD/CAM based milling and manufacturing processes are based mostly on the scanning of traditional gypsum casts. Dentistry in the future will be clearly digital (think of traditional and digital photography and the rapid change in this field) and it is only a matter time until the traditional impression becomes obsolete. Contemporary intraoral scanners meanwhile deliver a precision that is at least comparable to conventional impression taking when it comes to the reproduction of a single quadrant even in implant prosthodontics. However, reproducing a full arch or edentulous tissues is still difficult. Results of recent research suggest that this is altogether more a question of the software than the hardware.

The course will cover the topics together with appropriate case examples.

Vrijdag 25 september

08.00- 08.30 :  reception
08.30-10.00 :  Evolution of intraoral scanners. Why should I buy a scanner?
10.00-10.30 : pauze
10.30-12.00 : What about the accuracy? Single restorations, implants, full arch, orthodontics 12.00-12.45 : The digital workflow
12.45-13.45 : lunch
13.45-14.30 : Jaw relation recording – Are scanners a real alternative?
14.30-16.00 uur : New options with intraoral scanners in implant prosthodontics . What extra options do we have? Follow-up, analysing tooth movement, wear, erosion, caries detection, shade selection, “smile-design”  
16.00-16.30 : pauze
16.30-18.00 uur : Where are we heading? Further development of digital impressioning, how to prepare for the future . 
– live demonstration with videolink from the university of Giessen
– Panel discussion 

Deze cursus is met een beperkt aantal deelnemers, deelname na inschrijven bepaald volgens datum betaling

CPR: een opfrissing

Voorjaarssymposium

7 maart 2020

“CPR: een opfrissing”

Prof. Dr. M. Coppens (U Gent)
Dr. Björn Heyse (UGent)
Dr. Sandrine Herbelet (UGent)

3 Square, Gent

De tandarts kan in de dagelijkse praktijk plots geconfronteerd worden met medische urgenties. De publieke opinie is van mening dat de tandarts in staat moet zijn om dit tijdig te herkennen, eerste hulp te bieden en reanimatie te starten indien nodig. In de tandheelkundige literatuur verschijnen meer en meer artikels over het belang van simulatietraining in medische urgenties: de patiënt met hartklachten, de anafylactische shock, astma aanval, herseninfarct of ‘stroke’,… Er wordt steeds meer de nadruk gelegd op het voorkomen van hartstilstand door een systematische benadering van de acuut zieke patiënt via het ABCDE protocol (Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure).

In deze cursus wordt dieper ingegaan op de aard en incidentie van medische urgenties in de tandartspraktijk, systematische benadering en de eerste hulp die de tandarts hier kan bieden. We tonen u waar je relevante digitale informatie vindt over reanimatie en tonen enkele educatieve video’s. De nadruk verschuift naar praktijkgericht aanleren van technieken van eerste hulp en reanimatie aan de hand van de meest recente richtlijnen hieromtrent. In kleine groepjes en onder leiding van ervaren instructeurs krijgt de cursist ruimschoots de gelegenheid om te oefenen. Senior experten staan ter beschikking om vragen te beantwoorden, ervaringen uit te wisselen of op een aantal items dieper in te gaan.

8:30-9:00: ontvangst
9:00-12:30: theorie + practische oefeningen in kleine groepen
12:30: Drink

Accreditering DG 1  AE: 20