Zelfzorg in turbulente tijden

zaterdag 12 maart 2022

Sprekers

Björn Prins
Jeroen Klinckaert

Rode Bol  Sint-Denijslaan 485, 9000 Gent

Programma

8:30u-9:00u: registratie
9:00u-10:30u: a mental “start to run” (Björn Prins)
10:30-11:00u: koffiepauze
11:00-12:30u: een holistische visie op het bewegingsstelsel (Jeroen Klinckaert)

Accreditering goedgekeurd DG 2 AE 20

Abstract

Het probleem:

We leven in een wereld die veranderlijk, onzeker, complex en ambigu is (VUCA). Het omgaan met deze realiteit vereist een zogenaamde open mindset (psychological flexibility). Deze bestaat uit een aantal evidence based inzichten en skills die ontleend zijn aan de third wave of cognitive behavioural therapies (CBT). Deze coping skills (paced breathing, focused attention, open awareness) dienen in de eerste plaats ingezet te worden voor de mentale gezondheid van de hulpverlener (stressreductie, burnoutpreventie). Uit onderzoek blijkt dat dit een conditio sine qua non is voor de kwaliteit van de therapeutische relatie (empathie, authenticiteit, vertrouwen).

Hoe er praktisch met omgaan:

Het lichaam kan op regelmatige tijdstippen aangeven dat we een grens bereikt hebben maar hoe reageren we hier op? Ons lichaam is letterlijk het opvangnet van fysieke, mentale en emotionele belasting waarbij het brein ons continu beschermt. Dit aanpassingsvermogen gebeurt door het autonoom zenuwstelsel via het bindweefsel (fasciae) naar ons fysiek lichaam. Aanpassen staat steeds in teken van veiligheid en stabiliteit wat resulteert in meer spierspanning en soms overbelasting.  De manier hoe je vandaag beweegt is dan ook hoe je lichaam zich heeft aangepast aan alles wat je doet en meegemaakt hebt. Dit mechanisme is echter geen éénrichtingsverkeer! Via beweging een veilig alternatief creëren voor het brein brengt fysieke en mentale veerkracht.

In deze lezing wordt toegelicht hoe deze elementen in de dagelijkse tandartspraktijk een bron van ontstressen kunnen zijn.

Aligner Orthodontics: from very simple to complex

Vrijdag 29 april 2022

Sprekers

Werner Schupp
Julia Funke

Programma

8:30u-9:00u: registratie
9:00u-17:30u: cursus

La Réserve, Knokke

Accreditering goedgekeurd DG 5 AE 20 en DG 7 AE 20

Abstract

Craniomandibular disorders (CMD, syn. TMD) are a common condition in which symptoms and signs may vary within a single individual and from one person to another. As anatomic and functional aspects of the craniomandibular system (CMS) and the upper cervical spine are closely interconnected, CMD need a close interdisciplinary approach combining orthopedics, manual medicine, orthodontics, and dentistry. 

Splints as a therapeutic treatment instrument in CMD patients are widely accepted. The association of splint therapy and aligner orthodontics not only provides comfortable and almost invisible treatment but also constitutes a powerful instrument for the orthodontic treatment of the CMD patient. To this end, precise knowledge of the temporomandibular joint, temporomandibular disorders and treatment using removable and fixed splints is indispensable. The TMJ- treatment planning and the virtual treatment procedure will be demonstrated in detail.

Since 2000, we have lived in the digital age, just the time when Aligner Orthdontics became popular. It has become possible to move teeth in complex ways and very accurately according to the software planning with aligners. 

After 20 years of experience, we have a better understanding of aligner orthodontics and therefore improved knowledge of the guidelines for aligner treatment in a digital workflow. Many scientific statements on various topics exist. We know today which tooth movements are possible with aligners and where limitations are found. 

Nowadays a full in-office aligner workflow (IOA) is possible. With modern orthodontic treatment software, we are able to prepare the virtual treatment by ourselves – the decisive advantage of IOA, print models and thermoform aligners in our laboratory. The in-office versus the outsourced aligner treatment will be shown in all details. 

The lecture will present treatments that are possible using Aligner Orthodontics and shows that there is no difference between in-office versus the outsourced aligner treatment of the result after Aligner Orthodontics. 

CPR: opfrissen blijft noodzakelijk

zaterdag 15 oktober 2022

Sprekers

Prof. Dr. Marc Coppens (UGent)
Prof. Dr. Björn Heyse (UGent)
Dr. Annemie Bauters (UGent)

Abstract

De tandarts kan in de dagelijkse praktijk plots geconfronteerd worden met medische urgenties. De publieke opinie is van mening dat de tandarts in staat moet zijn om dit tijdig te herkennen, eerste hulp te bieden en reanimatie te starten indien nodig. In de tandheelkundige literatuur verschijnen meer en meer artikels over het belang van simulatietraining in medische urgenties: de patiënt met hartklachten, de anafylactische shock, astma aanval, herseninfarct of ‘stroke’,… Er wordt steeds meer de nadruk gelegd op het voorkomen van hartstilstand door een systematische benadering van de acuut zieke patiënt via het ABCDE protocol (Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure).

In deze cursus wordt dieper ingegaan op de aard en incidentie van medische urgenties in de tandartspraktijk, systematische benadering en de eerste hulp die de tandarts hier kan bieden. We tonen u waar je relevante digitale informatie vindt over reanimatie en tonen enkele educatieve video’s. De nadruk verschuift naar praktijkgericht aanleren van technieken van eerste hulp en reanimatie aan de hand van de meest recente richtlijnen hieromtrent. In kleine groepjes en onder leiding van ervaren instructeurs krijgt de cursist ruimschoots de gelegenheid om te oefenen. Senior experten staan ter beschikking om vragen te beantwoorden, ervaringen uit te wisselen of op een aantal items dieper in te gaan.

Programma

8:30u-9:00u: Ontvangst en registratie
9:00u-10:30u: groep 1 theorie groep 2 praktijk
10:30u-11:00u: Koffiepauze
11:00u-12:30: Groep 1 praktijk groep 2 theorie
12:30u: Drink 

inschrijvingen worden later geopend.

How to manage permanent teeth after trauma or with big caries in children

Vrijdag 25 november 2022

Prof. Dr. Monty Duggal (U Leeds, Singapore and Qatar)

La Réserve Knokke

Programma

9:00-10:30u: From a gentle tap to a big whack!  Management of periodontal injuries to Young permanent incisors.

10:30-11:00u: koffiepauze

11:00-12:30: Pulpal injuries to young permanent incisors-The death of the pulp and its rebirth.  Truths, half-truths and Myths

12:30-14:00: lunch

14:00-15:30u: Managing the legacy of severe trauma in children and adolescents-Giving children excellent biological, sustainable and long term outcomes through an interdisciplinary approach.

15:30-16:00u: koffiepauze

16:00-17:30u: The last word. My way or no way at all? Biological versus conventional approaches to restorative dentistry in children. 

verdere info volgt en inschrijvingen worden later geopend