Voorjaarssymposium: nomenclatuur

Het druk bijgewoond symposium heeft de nodige verduidelijkingen in verband met de nomenclatuur maar ook de filosofie van  de te verwachten wijzigingen.
IMG_0843 IMG_0839 IMG_0836