Voorjaarssymposium: nomenclatuur

Het druk bijgewoond symposium heeft de nodige verduidelijkingen in verband met de nomenclatuur maar ook de filosofie van  de te verwachten wijzigingen.
IMG_0843 IMG_0839 IMG_0836

Prijs Hugo Deleye Gent

Ook in Gent werd de prijs “Hugo Deleye” uitgereikt aan een verdienstelijke studente. De laureate was Helena Desnijder. De Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Tandheelkunde vzw. kent jaarlijks deze prijs toe aan een student(e) die zich tijdens zijn/haar opleiding heeft onderscheiden door zijn/haar inspanningen om de tandheelkunde, in zijn meest algemene vorm, door zijn/haarkennis te promoten maar zich tevens daartoe sociaal heeft opgesteld.

Prijs “Hugo De Leye” Leuven

Tijdens de promotieviering van master in de tandheelkunde en vervolgopleidingen op donderdag 23 juni te Leuven werd door de voorzitter en schatbewaarder van de Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Tandheelkunde het attest “ Prijs Hugo Deleye “ overhandigd aan Charlotte Krutzen. De Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Tandheelkunde vzw. kent jaarlijks dezeprijs toe aan een student(e) die zich tijdens zijn/haar opleiding heeft onderscheiden door zijn/haar inspanningen om de tandheelkunde, in zijn meest algemene vorm, door zijn/haarkennis te promoten maar zich tevens daartoe sociaal heeft opgesteld