Loading

Deze site gebruikt strikt functionele cookies om uw ervaring te verbeteren. Lees onze cookie policy.

Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Tandheelkunde

De Vlaamse Vereniging voor Tandheelkunde werd opgericht in 1987. De stichting gebeurde op aandringen van een stuurgroep, die bestond uit oud-voorzitters, oud-bestuursleden en actieve leden van de ontbonden Vlaamse Wetenschappelijke Tandartsenvereniging. Het voortbestaan van een autonome en onafhankelijke vereniging leek de stuurgroep een garantie voor een geloofwaardige verdediging van de wetenschappelijke waarden binnen het beroep. Als verenigingsvorm werd geopteerd voor het statuut van Vereniging zonder Winstoogmerk. In 2000 werd de naam van de vereniging gewijzigd in Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Tandheelkunde om het wetenschappelijke karakter van de vereniging te accentueren.

Doelstelling

De Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Tandheelkunde is een volledig onafhankelijk werkende wetenschappelijke vereniging. Er werd bewust gekozen om niet afhankelijk te zijn van beroeps- of andere verenigingen.

Bij de stichting werden haar doelstellingen als volgt geformuleerd: “De vereniging heeft tot doel bij te dragen tot de vooruitgang van de odonto-stomatologische wetenschap en tot de ontwikkeling van de tandheelkunde in binnen- en buitenland.” De invulling van de doelstelling gebeurt concreet door het inrichten van symposia, theoretische en praktische cursussen en door het uitgeven van wetenschappelijke publicaties. Onze geschiedenis tot hiertoe vindt u hier.

Naast die symposia en cursussen worden er ook peer reviews georganiseerd om een volledig pakket voor de accreditering aan te bieden.