Loading

Deze site gebruikt strikt functionele cookies om uw ervaring te verbeteren. Lees onze cookie policy.

Abonnement NTVT

26/12/2022

Vorige jaren konden de leden een abonnement nemen op het NTVT (Nederlands Tijdschrift Voor Tandheelkunde). Vanaf dit jaar wordt het abonnement volledig geregeld via de Nederlandse uitgever Prelum. Wij hebben toch een extra voordeeltarief voor onze leden kunnen bekomen. Om hiervan te kunnen genieten dient u zich aan te melden op de website van het NTVT en een code op te geven die u via een mail aan financieel@vwvt.be kan bekomen na het in regel brengen van uw lidgeld voor 2023. Het voorstel van Prelum kan u hieronder lezen.

**Kortingsregeling*

Zoals besproken kunnen wij VWVT ook vanaf 2023 een korting blijven aanbieden, al zal die wat lager uitvallen, mede aangezien wij de edities nu per exemplaar afzonderlijk zullen versturen naar de abonnees.

Wij bieden abonnees via VWVT een korting aan van 20% op het reguliere tarief (uitgezonderd de buitenlandtoeslag, aangezien dit een kostprijsberekening van de verzendkosten betreft). Kijkend naar de huidige prijzen bedraagt het tarief:

*Regulier abonnementstarief: 232,50 inclusief btw, 213,30 exclusief btw. Daar bovenop komt € 14 toeslag buitenland. VWVT-kortingstarief: minus 20% korting voor VWVT-leden, plus toeslag buitenland (€ 14): € 200,00 inclusief btw, € 183,49 exclusief btw Opmerking: Bovenstaande tarieven hanteren wij tot 31 december 2022. Vanaf 1 januari 2023 verhogen wij de abonnementstarieven met ongeveer 5% vanwege onder andere de sterk gestegen papier- en verzendkosten. De 20% korting blijft gelijk, maar het basisbedrag en de toeslag buitenland zullen daardoor wel toenemen. *

Belangrijk voor degenen die hiervan gebruik maken:

Aangezien de voorheen geldende werkwijze is vervallen, vallen abonnees nu binnen de geldende voorwaarden van NTVT. Hierbij gelden de in Nederland gebruikelijke abonnementsvoorwaarden dat een aanmelding geldt tot wederopzegging en het abonnement elk jaar stilzwijgend wordt verlengd, tenzij het minimaal twee maanden voor de vervaldatum wordt opgezegd. De 20% korting blijft van toepassing zolang het VWVT-lid abonnee blijft.