Loading

Deze site gebruikt strikt functionele cookies om uw ervaring te verbeteren. Lees onze cookie policy.

Radiologie en radioprotectie vandaag

dr. johan aps

zaterdag 22 april 2023

Deze tweedelige voordracht gaat eerst in detail in op radioprotectie (justificatie, optimalisatie en limitatie) en stralingsdosissen (radiation absorbed dose, equivalent dose en effective dose), waarbij die in perspectief worden geplaatst met natuurlijke achtergrondstraling en andere medisch diagnostische en therapeutische straling, zodat het voor de aanwezigen duidelijk wordt over welke grootte ordes het gaat. Tegelijk zorgt dit er ook voor dat de tandartsen hun patiënten duidelijk kunnen informeren over straling en risico’s en de dosissen in perspectief kunnen plaatsen.

Vervolgens worden de radiografische technieken en de juiste keuze van technieken aangekaart en besproken, waarbij ze adequaat geïllustreerd worden met casuïstiek. Om het educatieve karakter van de bijscholing te stimuleren wordt deze voordracht (2 x 90 minuten) door middel van Sendsteps® technologie ondersteund, waardoor ze uitermate interactief wordt en er ter plekke dieper kan ingegaan worden op bepaalde problematiek, misvattingen, vragen, onduidelijkheden en dergelijke meer.

Een cursus over dentale en maxillofaciale radiologie kan onmogelijk geschieden als er geen voorbeelden worden getoond van radiografische beelden. In deze sectie van de voordracht wordt ingegaan op het opstellen van een differentiaal diagnose, aan de hand van een gestructureerd denkproces waarin het radiografisch beeld wordt geanalyseerd. Hierbij worden technische en anatomische aspecten aangehaald die de tandarts in staat moeten stellen om mits de juiste beeldvormingstechnieken te hebben gekozen en rekening te hebben gehouden met radioprotectie en stralingsdosissen, tot de juiste diagnose te komen. .

Accreditering DG 3: AE 10 DG 1: AE 10

Sprekers

Dr. Johan Aps studeerde als Licentiaat in de Tandheelkunde af aan de UGent in 1993, verwierf daaropvolgend in 1997 een certificaat in de Kindertandheelkunde, Bijzondere Tandheelkunde en Narcodontie (UGent), in 2002 het Doctoraat in de Tandheelkunde (UGent) en in 2008 een Master in Dentale en Maxillofaciale Radiologie (University of London). Hij was achtereenvolgens werkzaam aan de Universiteit Gent en het Universitair Ziekenhuis Gent (10/1993-6/2012), University of Washington (7/2012-1/2018), de University of Western Australia (2/2018-12/2020), en de Arteveldehogeschool Gent (12/2020-4/2021). Sinds 15 april 2022 is hij werkzaam aan de VUB, waar hij op het Rectoraat deel uitmaakt van het Departement Strategie en Beleidsplanning. Daarnaast is hij wetenschappelijk medewerker aan het Universitair Ziekenhuis Brussel, het Universitair Medisch Centrum Groningen, eigenaar en oprichter van OpiniDent BV en auteur van verschillende peer-reviewed artikelen, abstracts, hoofdstukken in boeken en auteur van boeken. Hij zetelt in verschillende editorial boards van verscheidene wetenschappelijke tijdschriften en hij is een vaak gevraagd spreker op wetenschappelijke symposia in binnen- en buitenland.

Programma

8:30-9:00u: registratie 9:00u-10:30u: eerste lezing 10:30-11:00u: koffiepauze 11:00-12:30u: 2e lezing 12:30u: drink