Loading

Deze site gebruikt strikt functionele cookies om uw ervaring te verbeteren. Lees onze cookie policy.

Tandarts recht en plicht, hoe vermijd je het rode licht

prof. dr. luc marks en meester an vijverman

zaterdag 16 november 2024

In de tandheelkundige / medische professie dient de (tand-) arts zijn/ haar beroep uit te oefenen binnen een wet- en regelgeving die als gekend wordt beschouwd. Echter, uit de realiteit blijkt dat enige opfrissing van bestaande regelgeving, maar ook duiding bij recente nieuwe wet- en regelgeving (zoals de GDPR, de kwaliteitswet, de veranderende patiëntenrechtenwet, de wetgeving rond de uitoefening van het beroep en de afbakening van de bevoegdheden, enzoverder) onontbeerlijk is voor een goed functionerende tandartsenprakijk. Dit alles geldt des te meer binnen een veranderend patiëntenklimaat waarbij diverse vormen van communicatie (e-mail, sociale media) en “dokter Google” een duidelijke impact hebben op de medische praktijkvoering en waarbij het niet altijd even duidelijk is hoe de tandarts daar op een professionele en juridisch correcte manier mee dient om te gaan zonder door het rode licht te rijden. Aan de hand van praktische voorbeelden en met een gecombineerde juridische – tandheelkundige blik wordt in deze cursus de voor u als tandarts geldende wet- en regelgeving in Vlaanderen/België gekaderd, toegelicht en geïllustreerd aan de hand van voorbeelden uit de dagelijkse praktijkvoering van een tandarts, met als voornaamste doel de rode stoplichten zichtbaar en herkenbaar te maken.

Sprekers

An Vijverman studeerde rechten aan de Université de Namur (vroeger FUNDP) en aan Queen Mary and Westfield College van de University of London. Zij behaalde cum laude haar licentie in de rechten aan de KU Leuven (1997). In datzelfde jaar schreef ze zich in aan de balie van Brussel en liep stage bij het advocatenkantoor Loeff Claeys Verbeke (huidig Allen & Overy). Sinds 1994 is zij partner binnen het advocatenkantoor Dewallens & partners. An legt zich binnen het medisch recht in het bijzonder toe op privacywetgeving, eHealth, RIZIV-procedures, health technology en life sciences (waaronder geneesmiddelenwetgeving, medical devices, clinical trials, enzoverder). Door haar toedoen werd Dewallens & partners in 2015 het Belgische lid van de Alliance of European Life Sciences Law Firms. An publiceert graag over elektronische patiëntendossiers, privacy, geneesmiddelenrecht en medical devices. In 2013 verscheen van haar hand het boek “Het elektronisch medisch dossier. Praktische en juridische knelpunten” en in 2020 was zij co-editor van het boek “Nomenclatuur en tegemoetkoming in de zorg. Situering, criteria, praktijk en rechtsbescherming””. In de tweede editie van het Handboek Gezondheidsrecht nam zij de hoofdstukken “Medische Hulpmiddelen”, “Geneesmiddelen” en “Klinische proeven en experimenten” voor haar rekening. An geeft veel lezingen, ze doceert gezondheidsrecht aan de Ehsal Management School en aan de Ahlec Leerstoel van de UAntwerpen en ze is als trainer verbonden aan het European Centre for Clinical Research Training. An is tenslotte lid van de redactie van het Tijdschrift voor Gezondheidsrecht en van het College Klinische Proeven ingesteld binnen de schoot van de FOD Volksgezondheid.

Luc Marks is hoogleraar aan de Univ. Antwerpen en voorzitter Special care in Dentistry bij de Dept. Oro maxillofacial Surg. Antwerpen Univ. Ziekenhuis, België. Luc Marks is de directe voormalig voorzitter van het Center of Dentistry and Oral Hygiëne, Univ. Groningen, Nederland; gastonderzoeker aan de Univ. van Gent (België); externe examinator Univ, van Hong Kong & Trinity college Univ. van Dublin; voormalig president IADH en Europe/Eurasia regionaal adviseur van Special Olympics Special Smiles.

Programma

8:30u-9:00u: ontvangst 9:00u-10:30: eerste lezing 10:30u-11:00u: koffiepauze 11:00u-12:30u: tweede lezing 12:30u: drink